27. Het percentage 75-plussers dat aangeeft dat hun huidige woning geschikt is

81%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl
Jaar: 2014 tm 2019

Beschrijving

Het percentage 75-plussers dat aangeeft dat hun woning bij hun huidige leven past is 81%. Deelnemers kregen de vraag voorgelegd: ‘Past uw woning bij uw huidige leven (persoonlijke situatie en gezondheid)?‘.

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 3: Het in beeld brengen van de lokale woonopgave voor ouderen.

Verdieping

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 3: Het in beeld brengen van de lokale woonopgave voor ouderen.

Tabel 1: Onderverdeling van percentage 75-plussers die geschiktheid van hun woonsituatie beoordelen.

Past uw woning bij uw huidige leven (persoonlijke situatie en gezondheid)? (n=689) Percentage
Ja 81,4%
Nee 4,4%
Deels 14,2%

Referenties

Patiëntenfederatie. Wat is voor mensen belangrijk? Verhalen uit een veranderend zorglandschap. Beleidsrapportage 7, april 2019.