8. Het aantal uren dat specialisten ouderengeneeskunde zijn ingezet voor behandeling in de eerstelijn en acute zorg

80.828

Bron: Vektis, Zorginstituut
Jaar: 2019

Monitor 2019: 65.985 

Beschrijving

In 2019 zijn specialisten ouderengeneeskunde 80.828 uur ingezet voor extramurale behandeling in de eerstelijns- en acute zorg, onder de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling (tabel 9). Dat komt overeen met ongeveer 72 fte, uitgaande van 1.872 werkbare uren per kalenderjaar en 60% declarabiliteit.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 1: Specialist ouderengeneeskunde op het juiste moment, op de juiste plek.

Verdieping

De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling is ook in 2018, 2017 en 2016 ingezet. In die jaren zijn specialisten ouderengeneeskunde respectievelijk ruim 65.000, 55.000 en 43.000 uren ingezet bij extramurale behandeling in de eerstelijn en acute zorg. Dit komt overeen met een personele inzet van specialisten ouderengeneeskunde van 58,7 fte in 2018, 49,1 fte in 2017 en 38,7 fte in 2016. Onder de Tijdelijke subsidieregeling
extramurale behandeling zijn in 2018, 2017 en 2016 respectievelijk 23.000, 20.880 en 18.080 personen behandeld. In 2019 waren dit er 26.040.

Tabel 1: Inzet specialisten ouderengeneeskunde in extramurale behandeling in eerstelijn en acute zorg.

 

Jaar Behandelde personen Uren Tarief vergoeding p/u Bedrag
2019 26.040 80.828 147,60 11.930.213
2018 23.000 65.985 € 115,20 € 7.601.433
2017 20.880 55.111 € 112,20 € 6.183.509
2016 18.080 43.502 € 110,47 € 4.805.637

Referenties

NFU. Cao universitair medische centra; 1 april 2013 - 1 april 2015.
Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling.
Significant. Rapportage tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Gebruik en ervaringen in de periode 2015-2018. Barneveld. Oktober 2018.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voorlopige cijfers over gebruik Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019. Den Haag. Juni 2020.
Vektis. Kerncijfers geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2015-2019. Zeist. Juni 2020.