2. Het percentage 75-plussers dat regie ervaart over zijn of haar leven

75%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl
Jaar: 02-2019 t/m 01-2020

Monitor 2019: 71%

Beschrijving

Het percentage 75-plussers dat regie ervaart over zijn of haar leven is 75% (tabel 1).
Deze indicator is gebaseerd op rapportcijfers bij de stelling ‘Mijn mogelijkheden om te leven
op een manier die bij mij past’. Een rapportcijfer van 7 of hoger wordt beschouwd als
indicatie van als goed ervaren regie over het leven.

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online
vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en
mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 1: Versterken van de zelfraadzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving.

Verdieping

Gemiddeld geven 75-plussers een 7,3 op de stelling ‘Mijn mogelijkheden om te leven op
een manier die bij mij past’
. Tabel 1 laat zien dat het percentage 75-plussers dat moeite
ervaart met het voeren van regie over hun leven 25% is: 6% geeft een 1 t/m 4, 19%
geeft een 5 of 6.

Tabel 1: Onderverdeling van ervaren regie rapportcijfers in percentages.

Cijfer Mijn mogelijkheden om te leven op een manier die bij mij past (n=3.383)
Cijfer 1 t/m 4 5,8%
Cijfer 5 of 6 18,8%
Cijfer 7 t/m 10 75,4%
Gemiddeld rapportcijfer: 7,3

 

Referenties

Patiëntenfederatie. Wat is voor mensen belangrijk? Verhalen uit een veranderend
zorglandschap. Beleidsrapportage 8. Mei 2020.