De komende jaren zal het Nationaal Meetnet Radioactiviteit zich verder ontwikkelen.

Wat gaat er gebeuren?

De vervanging van nuclide specifieke monitor en het datacommunicatie netwerk is gepland voor de komende jaren.