De komende jaren zal het Nationaal Meetnet Radioactiviteit zich verder ontwikkelen.

Wat gaat er gebeuren?

De aanschaf van een nieuwe nuclide specifieke luchtstofmonitor en de vervanging van de alfa/bèta luchtstofmonitoren is gepland voor de komende jaren. Daarnaast is een migratie van het datacommunicatie netwerk gepland.