Op de kaart zijn de meetposten van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit weergegeven. Elke meetpost meet het omgevingsdosisequivalenttempo.

Kleur en grootte van de bolletjes geven de laatst gemeten uurwaarde (het actuele stralingsniveau) aan volgens de bij de kaart gegeven legenda. Voor deze gegevens geldt dat ze niet gevalideerd zijn, wat betekent dat eventuele verhogingen van het stralingsniveau ook nog het gevolg kunnen zijn van een storing in de apparatuur. De grijze achtergrond in de kaart laat verschillen in jaargemiddelde waarden van H*(10) zien. Deze jaargemiddelden variƫren tussen 55 en 100 nSv/hnanosievert per uur. De bodemsoort bepaalt het verschil.

Europese meetgegevens

Ook in andere landen wordt continu het stralingsniveau gemeten. De Europese Unie stelt deze gegevens aan haar bevolking beschikbaar via het zogeheten EURDEPEUropean Radiological Data Exchange Platform-systeem. Ook voor deze gegevens geldt dat ze niet gevalideerd zijn. In het EURDEP-systeem kunt u van het Nederlandse meetnet naast de laatst gemeten uurwaarde ook de historie van de meetgegevens opvragen.

Alarmering

Tijdens speciale weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij zware regenval, treden kortstondige verhogingen op. Metingen onder 200 nSv/h vallen binnen de natuurlijke variatie. Bij een waarde boven de 200 nSv/h wordt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu automatisch gewaarschuwd. Het RIVM stelt dan een nader onderzoek in naar de oorzaak van die overschrijding. Bij metingen boven 2000 nSv/h wordt ook de brandweer meteen gewaarschuwd.