Op deze kaart staan de meetposten van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit. Elke meetpost meet zonder onderbreking het niveau van straling in de omgeving. We noemen dat het omgevingsdosisequivalenttempo.

 

Actuele meetgegevens

De bolletjes in de kaart geven het laatst gemeten stralingsniveau weer. De kleur en grootte geeft de waarde van de meting weer. Zie legenda. Deze gegevens zijn niet gevalideerd. Dat betekent dat een hoger stralingsniveau ook kan komen door een storing in de apparatuur. De grijze achtergrond in de kaart laat verschillen in jaargemiddelde waarden van H*(10) zien. Hoe donkerder het grijs hoe hoger de waarde. Deze gemiddelden variëren tussen 55 en 100 nanosievert per uur (nSv/u). De bodemsoort bepaalt het verschil.

Europese meetgegevens

Ook andere landen meten continu het stralingsniveau. De Europese Unie stelt deze gegevens aan haar bevolking beschikbaar via het zogeheten EURDEP EUropean Radiological Data Exchange Platform (EUropean Radiological Data Exchange Platform)-systeem. Ook voor deze gegevens geldt dat ze niet gevalideerd zijn. In het EURDEP-systeem staan voor Nederland niet alleen de de laatst gemeten uurwaarden, maar ook de historie van de meetgegevens.

Alarmering

Bij bijzondere weersomstandigheden, bijvoorbeeld zware regenval, kan de meetwaarde een korte tijd verhoogd zijn. Blijft de meting onder 200 nSv/u dan valt het binnen de natuurlijke variatie. Bij een waarde boven de 200 nSv/u wordt het RIVM automatisch gewaarschuwd. Het RIVM doet dan onderzoek naar de oorzaak van de verhoogde waarde. Komt de meting boven 2000 nSv/u dan wordt ook de brandweer meteen gewaarschuwd.

Metingen door de jaren heen

2019 De radioactiviteitsniveaus gemeten met het Nationaal Meetnet Radioactiviteit in 2019 laten een normaal beeld zien, net als de jaren ervoor. De meetresultaten voor 2019 zijn weergegeven in een briefrapport (zie relevante RIVM publicaties).

2002-2018 De meetresultaten van de jaren 2002 tot 2018 zijn gerapporteerd in eerdere RIVM publicaties (zie relevante RIVM publicaties).