Met de Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024 brengt het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) de belangrijkste ontwikkelingen voor de nationale veiligheid in kaart. Het ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid) kijkt aan de ene kant naar ontwikkelingen vanuit het perspectief van de dreigingen die in 2022 zijn geanalyseerd binnen de Rijksbrede Risicoanalyse. Daarnaast kijkt het ANV vanuit het perspectief van vijf brede maatschappelijke domeinen, dit zijn: ecologie, technologie, geopolitiek, economie en sociaal-maatschappelijk.

De Trendanalyse bestaat uit twee documenten:

  • Het Hoofdrapport met hierin de belangrijkste bevindingen en conclusies;
  • De verdieping op de trendanalyse met hierin een meer gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling per type dreiging uit de Rijksbrede Risicoanalyse en een aparte technologieverkenning.

De Trendanalyse is de opvolger van de in 2018, 2019, 2020 door het ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid) opgestelde Horizonscans. Zie hiervoor het publicatie overzicht van het ANV.