De studie NL de Maat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Eindverantwoordelijke voor de studie was het Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek (PZO) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (divisie Julius Centrum), Julius Clinical Research BV (JCR) en de lokale GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-en.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu was samen met het Julius Centrum verantwoordelijk voor de wetenschappelijke opzet van de studie en had de centrale coördinatie. Julius Clinical Research was verantwoordelijk voor de uitvoering van het veldwerk. Het onderzoek werd regionaal uitgevoerd door daarvoor speciaal aangestelde en getrainde onderzoeksteams. De lokale GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-en hebben bijgedragen aan het vinden van geschikte locaties, het trekken van de steekproef en het genereren van lokale publiciteit.