NL de Maat is uitgevoerd in 7, aselect getrokken, gemeenten. Per geselecteerde gemeente is uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA bevolkingsregister (bevolkingsregister)) een aselecte steekproef getrokken van mannen en vrouwen van 18-70 jaar (2009) of 30-70 jaar (2010), om uit te nodigen voor NL de Maat.

Geselecteerde gemeenten

We hebben Nederland ingedeeld in vijf regio’s, de provinciegrenzen volgend, waarbij iedere regio een gelijk inwoneraantal heeft. Vervolgens zijn alle gemeenten in deze regio’s in drie categorieën ingedeeld (groot, middelgroot en klein) op basis van omgevingsadressendichtheid en inwoneraantal. In alle 5 de regio’s zijn drie gemeenten aselect getrokken (1 grote, 1 middelgrote en 1 kleine), in totaal dus 15 gemeenten.

Geselecteerde personen

Per gemeente is een aselecte steekproef getrokken van personen uit de gemeentelijke basisadministratie, gestratificeerd naar geslacht en leeftijdsklasse. De steekproeftrekking is verzorgd door de, bij de betreffende gemeente behorende, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of de gemeente zelf.

NL de Maat in 2009

In 2009 is het onderzoek in 5 gemeenten uitgevoerd bij een aselecte steekproef van mannen en vrouwen van 18-70 jaar:

  • Groningen (grote gemeente)
  • Tilburg (grote gemeente)
  • Vlaardingen (middelgrote gemeente)
  • Oudewater (kleine gemeente )
  • Haarlemmermeer (kleine gemeente)

De respons in deze fase was bijna 30 procent en was met name laag in de leeftijdsgroep 18-30 jaar. Om een representatief beeld van Nederland te krijgen, is een hogere respons wenselijk. Daarom is besloten tot een nieuwe, intensievere aanpak van rekrutering in de overige gemeenten en de personen onder de 30 jaar niet meer uit te nodigen. Om deze groep te bereiken is een andere wervingsmethode vereist.

NL de Maat in 2010

Vanwege budgettaire redenen is het onderzoek met de nieuwe aanpak nog in 2 gemeenten uitgevoerd, waarbij de aantallen per gemeente verhoogd zijn.

In 2010 is het onderzoek uitgevoerd bij een aselecte steekproef van mannen en vrouwen van 30-70 jaar in:

  • Alkmaar (middelgrote gemeente)
  • Amersfoort (grote gemeente)

Figuur 1. De 15 aselect getrokken gemeenten voor NL de Maat

De vijftien aselect getrokken gemeenten voor NL de Maat

De 7 gemeenten waar NL de Maat is uitgevoerd, zijn met zwarte letters weergegeven. De 2 gemeenten van 2010 zijn ook onderstreept.