De personen uit de steekproef voor NL de Maat kregen een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan het onderzoek. Bij deze brief zat een aanbevelingsbrief van de directeur van de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), een informatiefolder, een antwoordkaartje en een NL de Maat pen.

Bij degenen die niet meteen reageerden op de uitnodigingsbrief is in 2009 een andere vervolgprocedure gevolgd dan in 2010.

Uitnodigingspakket NL de Maat
Uitnodigingsprocedure in 2009

Een herinneringsbrief werd verstuurd, wanneer er binnen 2 weken geen reactie was op de uitnodigingsbrief. Als er dan nog geen reactie kwam, werd geprobeerd telefonisch contact te leggen. Dit bleek in de praktijk lastig te zijn, omdat van driekwart van de deelnemers geen telefoonnummer achterhaald kon worden en degenen die wel gebeld konden worden slecht bereikbaar waren.

Uitnodigingsprocedure in 2010

In 2010 is deze aanpak gewijzigd: wanneer geen reactie binnenkwam op de uitnodigingsbrief, werd de uitgenodigde aan huis bezocht om op die manier meer informatie over het onderzoek te kunnen geven. De bezoeken aan huis werden uitgevoerd door ervaren medewerkers van het marktonderzoeksbureau Intomart GfK bv op doordeweekse dagen tussen 15 en 21 uur. Als men aan de deur aangaf niet naar de onderzoekslocatie te willen komen, werd gevraagd of ter plekke lengte en gewicht gemeten kon worden en/of men een aantal vragen, vermeld op het antwoordkaartje, wilde invullen.

Gewijzigde aanpak in 2010

Naast de gewijzigde rekrutering is er nog een aantal aanpassingen doorgevoerd om de respons te verhogen. De uitnodigingsfolder is aangepast, de deelnemer kreeg een hogere vergoeding voor deelname aan het onderzoek en men kreeg de keuze wel of niet nuchter te komen.

Gewijzigde aanpak succesvol

De gewijzigde aanpak heeft geleid tot een respons van circa 45 procent bij de groep 30-70 jarigen. Dit is vergelijkbaar met de respons in een soortgelijk onderzoek van 15 jaar geleden
(MORGEN-project).