Het onderzoek NL de Maat bestond uit twee onderdelen: het (thuis) invullen van vragenlijsten en een kort lichamelijk onderzoek op een speciaal daarvoor ingerichte onderzoekslocatie in de betreffende gemeente.

NL de Maat vragenlijsten

In het onderzoek zijn twee vragenlijsten afgenomen:

  • De eerste vragenlijst kreeg men thuisgestuurd om in te vullen en om mee te nemen naar de afspraak op het onderzoekscentrum. Deze vragenlijst bevatte vragen over leefgewoonten (roken, bewegen), gezondheid (ervaren gezondheid, familiegeschiedenis, aanwezigheid van ziekten) en demografische factoren (opleiding, burgerlijke staat).
  • De tweede vragenlijst kreeg men aan het eind van het bezoek aan het onderzoekscentrum, met het verzoek deze thuis in te vullen en te retourneren. Deze vragenlijst bestond uit vragen die dieper ingingen op de thema’s bewegen, voeding en sociale omgeving.

Bij een subgroep van de deelnemers is ook het gebruik van voedingssupplementen nagevraagd, ter ondersteuning van een voedingsstatusonderzoek. Deze resultaten worden nog bekend gemaakt.

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek bestond uit het meten van lengte, gewicht, middel- en heupomtrek, bloeddruk en het afnemen van enkele buisjes bloed voor de bepaling van onder andere het glucose- en cholesterolgehalte. De exacte werkwijze en gebruikte apparatuur staan vermeld in het ‘protocol metingen NL de Maat’.

Voorafgaand aan het lichamelijk onderzoek werd een toestemmingsformulier (informed consent), in tweevoud ingevuld.

Uitslag

Na afloop van het onderzoek kreeg de deelnemer de uitslag van het lichamelijk onderzoek (lengte, gewicht, middelomtrek, bloeddruk) mee. Enkele weken na het onderzoek werden de bloeduitslagen (totaal-, hdl, ldl cholesterol, triglyceriden, glucose) thuis gestuurd, samen met een korte toelichting. Bij afwijkende uitslagen werd de deelnemer geadviseerd om contact op te nemen met de eigen huisarts.