Meisje legt hand op schouder van ander meisje

Ook na een periode zonder coronamaatregelen blijft het aantal jongeren (12-25 jaar) met serieuze suïcidale gedachten onverminderd hoog (16%). Na bijna een verdubbeling in de laatste lockdownperiode (van 9% in het najaar van 2021 naar 17% tussen december 2021 en februari 2022) daalde dit percentage nauwelijks. Dit blijkt uit het vierde kwartaalonderzoek onder jongeren van Netwerk GOR (RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum).

Ook het aantal huisartsbezoeken rondom suïcide daalt niet ten opzichte van de eerste 3 maanden van 2022; het ligt nog altijd ruim een derde (39%) hoger dan voor corona. Hierbij kan het om zowel suïcide gedachten als suïcide(pogingen) gaan. Verder zijn er nog veel jongeren met psychische problemen (37%), eenzaamheid (49%) of stress (49%). 

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113. 

Uitgestelde zorg grotendeels ingelopen 

Op andere vlakken lijkt het wel beter te gaan. Zo blijkt uit de antwoorden van de jongeren dat een groot deel van de uitgestelde zorg, die ontstond door de coronamaatregelen, is ingehaald. Ook namen hun fysieke klachten licht af (van 57% in maart naar 53% in deze meetronde) en had iets meer dan de helft van de ondervraagde jongeren (veel) vertrouwen in de toekomst (51%; een stijging van 4%).

Invloed coronaperiode op persoonlijke ontwikkeling

In deze vierde meting beantwoordden de deelnemende jongeren ook open vragen, zoals de vraag welke invloed de coronaperiode nu nog op hun leven heeft. Die invloed was volgens hen groot, bijvoorbeeld doordat zij een studieachterstand opliepen. Daarnaast hadden ze het gevoel belangrijke jaren van hun leven gemist te hebben, doordat hun sociale contacten verminderden en zij mentale en fysieke klachten ervaarden, zoals angsten en vermoeidheidsklachten.

Geen coronamaatregelen meer, of sneller ingrijpen

Verschillende jongeren gingen in op de vragen over hun wensen voor de toekomst, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met een nieuwe golf besmettingen. Een meerderheid van hen (57%) gaf aan geen coronamaatregelen meer te willen. Jongeren die wel maatregelen willen (34%), hopen dat sneller ingrijpen strengere maatregelen, zoals een lockdown of avondklok, kan voorkomen. Ook verlangen jongeren een plan van aanpak van de overheid voor het omgaan met pandemieën. Ze willen dat sociaal contact mogelijk blijft en dat beleidsmakers beter rekening houden met de mentale gezondheid van burgers. Jongeren hopen ook dat er meer respect komt voor andere meningen en dat de maatschappij minder verdeeld is. 

Over het onderzoeksprogramma

De corona-pandemie veroorzaakt een crisis die lang duurt. Over de gevolgen van korte crises op mensen (bijvoorbeeld een groot ongeluk of natuurramp) is al veel kennis opgedaan. Over de gevolgen van langzame, langlopende crises en wat dit doet voor de lichamelijke en mentale gezondheid, is nog weinig bekend. Het Netwerk GOR verzamelt hier binnen het onderzoeksprogramma de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 meer kennis over. Deze monitor verzamelt per kwartaal en jaar informatie. Daarmee kunnen beleidsmakers bij deze en volgende, soortgelijke crises effectieve maatregelen nemen. Dit programma wordt uitgevoerd in opdracht van ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Op 31 augustus 2022 heeft het RIVM enkele percentages van de 3e meetronde onder jongeren aangepast. Bij verdiepende analyses ontdekte het RIVM enkele fouten in de geleverde data. Sommige percentages kwamen daardoor lager uit. Voor de conclusies maken deze aanpassingen overigens geen verschil. In dit nieuwsbericht worden de nieuwe, gecorrigeerde percentages gebruikt.