De derde meetronde van het kwartaalonderzoek onder jongeren (12 tot en met 25 jaar) werd gedaan in maart 2022. De resultaten zijn onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Deze peiling liet zien dat vooral jongeren het psychisch zwaar hadden op het moment van de meting en in de 3 maanden daarvoor. In deze periode gold een lockdown.  

Het Netwerk GOR publiceert op deze pagina elk kwartaal een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit vragenlijstonderzoek en gegevens van huisartsen. Het doel is om de gemeenten, provincies en de nationale overheid informatie te geven die hen helpt om beleid te maken.

Samenvatting meetronde 3

Over jongeren zijn 2 eerdere metingen verschenen. In meetronde 3 zijn voor het eerst ook volwassenen (26 jaar en ouder) onderzocht. Hier vatten we de belangrijkste resultaten over de jongeren samen. 

Ruim een vijfde jongeren dacht na over beëindigen leven 

In de afgelopen 3 maanden (dus van december 2021 tot en met februari 2022) dacht een grote groep jongeren (22%) er serieus over na om een einde aan hun leven te maken. Vooral jongeren die al kampten met psychische klachten of eenzaamheid, hadden meer kans om serieus over zelfdoding na te denken. Hetzelfde gold voor jongeren die iets meemaakten dat te maken had met corona. Denk aan in het ziekenhuis komen door corona.  

Daarnaast hadden veel jongeren last van psychische klachten (43%) en stress (55%). De lichamelijke klachten die jongeren vaak noemden kwamen mogelijk ook door stress, zoals vermoeidheid (36%), prikkelbaarheid (22%), problemen met geheugen en/of concentratie (22%), hoofdpijn (21%) en slaapproblemen (21%).  

Meer bezoeken aan huisarts rondom suïcide 

Ook in de huisartsenpraktijk zagen we vergeleken met eerdere jaren een stijging (+37%) van het aantal bezoeken rondom suïcide. Het gaat bij deze cijfers om zelfdodingspogingen met en zonder fatale afloop, maar ook om suïcidale gedachten. Bij de huisartsen waren ook stijgingen in het aantal bezoeken voor moeheid, hoofdpijn en misselijkheid. 

Situatie tijdens de meetronde 

De derde meting gaat over de periode december 2021 tot en met februari 2022. De gegevens van huisartsen gaan over het huisartsbezoek van januari tot en met maart 2022. In deze periode steeg het aantal coronabesmettingen hard door de omikronvariant en vanaf half december tot eind januari gold er een lockdown.  

Aanpak kwartaalonderzoek jongeren

Het kwartaalonderzoek is gebaseerd op 2 databronnen: vragenlijstonderzoek en gegevens van huisartsen.  In maart 2022 vulden 5.826 jongeren (12 tot en met 25 jarigen) een vragenlijst in over hun mentale en lichamelijke gezondheid. Daarnaast kijken we naar de gegevens die bekend zijn bij de huisartsen (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Zij houden de symptomen bij en aandoeningen van mensen die in hun praktijk komen.

Over jongeren zijn al 2 eerdere metingen verschenen. Vanaf deze derde meetronde werd de vragenlijst afgenomen bij een andere groep jongeren. Daarom hebben we geen trends beschreven, maar we vergelijken deze meetronde wel met de eerdere metingen. Beide onderzoeksgroepen zijn namelijk representatief voor de Nederlandse jeugd (op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio).

Komende en eerdere metingen 

De vragenlijsten voor meetronde 4 worden ingevuld tussen 27 mei en 12 juni 2022. Eerdere metingen zijn gedaan in december 2021 en september 2021. 

Let op: het kwartaalonderzoek bestaat uit momentopnames. Elke meetronde geeft een beeld van het welzijn en de problemen van (doelgroepen binnen) de Nederlandse bevolking op een bepaald punt in de tijd. Tijdens de coronapandemie veranderen de coronacrisis en de genomen maatregelen voortdurend. Deze omstandigheden hebben invloed op de gepresenteerde cijfers. De omstandigheden kunnen inmiddels anders zijn dan tijdens de periode waar de cijfers van deze ronde op zijn gebaseerd.