Vrouw met mondmasker in de trein

In de afgelopen week van 7 juli t/m 13 juli 2021 is het aantal gemelde positieve coronatesten ruim verzesvoudigd (+508%) ten opzichte van de week ervoor. In alle veiligheidsregio’s is deze stijging zichtbaar. Het reproductiegetal van 28 juni op basis van positieve coronatesten is ruim verdubbeld en gestegen van 0,97 naar 2,17 (ondergrens 2,07 – bovengrens 2,27).

Het percentage positieve testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) teststraten steeg van 4,5% naar 13,4%*. De afgelopen kalenderweek lieten 376.735 mensen zich testen bij de GGD teststraten, dat is 142% meer dan vorige week. Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen nam toe tot 60 nieuwe opnames (+11%), waarvan 12 op de IC intensive care (intensive care) (bron: Stichting NICE). 

*Dit is het percentage positief inclusief de testen die zijn afgenomen in het kader van reizen. Exclusief het aantal testen dat is afgenomen is het kader van reizen is het percentage positief 15,9%. 

Positieve coronatesten

Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners steeg ten opzichte van 50 in de week ervoor naar 301 (+502%). In alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen. De stijging was het grootst  (+907%) in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 24 jaar, gevolgd door de leeftijdsgroep 25 tot en met 29 jaar (+856%), zie figuur 1. In tegenstelling tot vorige week, zien we deze week ook in de overige leeftijdsgroepen een stijging, na de jongeren zien we een grotere toename onder dertigers (+347%), veertigers (+229%) en vijftigers (+285%).

In alle leeftijdsgroepen werd afgelopen week meer getest, met de grootste toename in de leeftijdsgroepen 18 tot en met 24 jaar (+262%), gevolgd door de leeftijdsgroep 25 tot en met 29 jaar (+191%). Het percentage positieve testen onder 18-24 jarigen in de GGD-teststraten steeg in de afgelopen week van 10,5% naar 25,3%, en voor 25-29 jarigen van 5,1% naar 17,6%.

Figuur 1. Aantal meldingen van COVID-19 per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep.

 

Waar heeft de besmetting volgens de geteste personen waarschijnlijk plaatsgevonden?

Ongeveer een derde (28%) van de gemelde personen van afgelopen week is de door de geteste personen aangegeven vermoedelijke setting van de besmetting bekend.  Afgelopen week werd het grootste deel van de besmettingen door de geteste personen gerelateerd aan de horeca (37%), gevolgd door  thuissituatie (28%), bezoek in de thuissituatie (16%), feesten (15%) en werk (7%). Voorheen raakten de meeste mensen besmet in de thuissituatie of tijdens bezoek in de thuissituatie.

Onder de 18 tot en met 29 jarigen was het grootste aandeel van de besmettingen in de afgelopen week gerelateerd aan horeca (37%), gevolgd door  feesten (17%), thuissituatie (15%), bezoek in de thuissituatie (13%) en Studentenactiviteiten (5%), zie figuur 2a.

Top 5 settings van mogelijke besmetting van 18 - 29 jarigen met een positieve testuitslag, per kalenderweek van 14 juni tot 11 juli 2021

Figuur 2a: Door positief geteste aangegeven vermoedelijke settings van besmetting van COVID-19 onder 18 – 29 jarigen, gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en tussen 14 juni en 11 juli.

 

Onder 30 tot en met 59 jarigen, waar sinds deze week ook een stijging in de meldingen zichtbaar is, was het grootste aandeel van de besmettingen in de afgelopen week nog wel gerelateerd aan de thuissituatie (54%), gevolgd door bezoek in de thuissituatie (13%), werkomgeving (11%), overigen (7%), en horeca (3%), zie figuur 2b.

Top 5 settings van mogelijke besmetting van 30 - 59 jarigen met een positieve testuitslag, per kalenderweek van 14 juni tot 11 juli 2021

Figuur 2b: Settings van mogelijke besmetting van COVID-19 onder 30 – 59 jarigen, gemeld door de GGD’en tussen 14 juni en 11 juli.

Positieve coronatesten onder gevaccineerde mensen

Ook al zijn er ongeveer 18 miljoen vaccinaties gezet, veel mensen zijn nog niet of niet volledig gevaccineerd. Het is en blijft daarom belangrijk om je aan de maatregelen te houden. Een coronavaccinatie beschermt de meeste mensen tegen ernstig ziek worden en zorgt dat het zich minder snel verspreidt. Maar, ook als je gevaccineerd bent, is er nog een kans dat je besmet raakt en daarna anderen kan besmetten.

Van het totaal aantal positieve testen (59.097) die gemeld zijn van 1 juli tot op heden is van 42.274 personen (72%) de vaccinatiestatus bekend. Van deze meldingen waarvan de vaccinatiestatus bekend is rapporteerden 35.584 personen, ofwel 84% van de meldingen dat zij niet gevaccineerd waren op moment van testen (Figuur 3a). 2.562 personen (6%) meldden aan de GGD dat zij op moment van testen volledig gevaccineerd waren, en 4.128 personen (10%) dat zij deels gevaccineerd waren op moment van testen.

Onder de meldingen van mensen in de leeftijd van 20-29 jaar, waar het grootste aantal meldingen werd gezien in juli, was 6% volledig gevaccineerd en 5% deels gevaccineerd. In de meldingen van mensen in de leeftijd van 10-19 jaar was 2% volledig gevaccineerd en 3% deels gevaccineerd.

Figuur 3: De meldingen van juli, uitgesplitst naar leeftijd en of de persoon vermeldde dat ze op het moment van testen niet, deels of volledig gevaccineerd zijn. Van een deel van de meldingen is nog onbekend of die persoon gevaccineerd was.

Voetnoot bij figuur 3:
Van niet iedereen die getest is, is bekend of ze volledig of deels gevaccineerd zijn. We spreken van deels gevaccineerd als iemand een eerste vaccinatie heeft gekregen, als er twee prikken nodig zijn. Iemand is ook deels gevaccineerd als de laatste bij het vaccin horende aantal prikken korter dan twee weken geleden zijn toegediend. Iemand is volledig gevaccineerd twee weken nadat de laatste vaccinatie van het schema is gezet.