In de IJmond ontstond in 2018 onrust door de zogenoemde grafietregens. Het was duidelijk dat er veel vragen leefden over de luchtkwaliteit en gezondheid. Het RIVM heeft de vragen verzameld en samen met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Kennemerland veel van deze vragen beantwoord. Deze zijn vanaf vandaag op onze website te vinden. In september besteden het RIVM, GGD Kennemerland en Provincie Noord-Holland op verschillende manieren aandacht aan de communicatie en de bekendmaking van de informatie uit de vragen en antwoorden.

Vervolgonderzoek
Na het beantwoorden van de verzamelde vragen heeft het RIVM samen met de klankbordgroep bekeken welke onderwerpen er nog overblijven voor een mogelijk vervolgonderzoek. Per onderwerp is een kort onderzoeksvoorstel opgenomen en wat dit onderzoek oplevert aan informatie. Bij sommige onderwerpen hebben het RIVM en de klankbordgroep ook een advies gegeven over (gewenste) uitvoerbaarheid. De Provincie Noord-Holland bespreekt het voorstel na het reces en neemt daarna een besluit. 

Er zijn acht onderwerpen die in het voorstel voor vervolgonderzoek aan bod komen:
-    Meer onderzoek naar grafietregen
-    Onderzoek naar het (algemene) stof dat er in de woonomgeving te vinden is
-    Luchtmetingen op ‘ervaren ongezonde dagen’ 
-    Onderzoek naar moestuinen en bramen
-    Onderzoek naar acute klachten 
-    Onderzoek naar chronische klachten
-    Angst en stress en gevolgen voor de gezondheid in de IJmond, 
-    Meten van bloedwaarden