In 2018 en 2019 is er bij het slakverwerkingsproces bij Tata Steel en Harsco verschillende keren een uitstoot geweest waarbij zogenoemde grafietregen in de omgeving terecht kwam. Deze grafietregen riep veel vragen op bij de omwonenden. De bewoners van Wijk aan Zee   willen inzicht hebben in de samenstelling van grafietregens en de mogelijke risico’s voor hun gezondheid.

Vragen en antwoorden luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond

Onderdeel van de opdracht van het RIVM was om de vragen van bewoners over luchtkwaliteit en gezondheid te beantwoorden. Samen met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Kennemerland hebben we in 2018 en 2019 vragen verzameld en beantwoord op basis van bestaande kennis.

Inschatting gezondheidsrisico's grafietregen

Uit een inschatting van mogelijke gezondheidsrisico’s blijkt dat in grafietregen zware metalen en PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid. Bewoners hebben veel vragen over grafietregen en gezondheid. Het RIVM heeft de informatie, veelgestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. 

Meer informatie