Er zijn meerdere onderzoeken en publicaties die aandacht besteden aan de gezondheid en de luchtkwaliteit in de IJmond. Hieronder een overzicht van publicaties van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst, soms in samenwerking met andere partners.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014


2013

2010

2009

2008

2007

  • Fijn stof in IJmond TNO (2007-A-R0955/B) in opdracht van GGD Amsterdam. (vooral gericht op bijdrage van Corus in fijn stof in Beverwijk West, een nieuwbouwlocatie)
  • Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland (GGD Kennemerland)

2004

  • Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging door fijn stof in de IJmond. A Oosterlee,, RH Keuken, L  Staal (GGD Kennemerland/ Hulpverleningsdienst Kennemerland)

2003

  • Stof tot nadenken – oproep voor een voortvarende aanpak van fijn stof in de buitenlucht. Fijn stof in de IJmond (Milieufederatie Noord-Holland / Stichting Natuur en Milieu)

1995