Er is nieuwe bestralingscapaciteit nodig in Europa om te voorkomen dat er binnen 10 jaar zorgelijke tekorten aan medische radionucliden ontstaan. Daarbij is het belangrijk om Europa zelfvoorzienend te houden door het bouwen van nieuwe bestralingsfaciliteiten. De planning van initiatieven hiervoor, blijkt al jarenlang te optimistisch. Dit blijkt uit aanvullend onderzoek van het RIVM naar de leveringszekerheid van diagnostische en therapeutische radionucliden voor Nederland. 


Radioactieve stoffen kunnen worden gebruikt om een diagnose te stellen. Ook kunnen ze verschillende soorten kanker behandelen of pijn bestrijden, zogenoemde therapeutische radionucliden. Samen heten ze medische radionucliden. De meeste medische radionucliden worden in Europa gemaakt in zes kernreactoren, waarvan er één in Nederland staat (de HFR). Op een reactor na zijn deze installaties oud en zullen ze vroeg of laat moeten sluiten. In Nederland wordt overwogen een nieuwe reactor te bouwen, de Pallas.


De wereldmarkt is op dit moment fragiel: als één grote reactor of één van de gespecialiseerde laboratoria onverwacht uitvalt, kan het wereldwijd een probleem worden om medische radionucliden te leveren. Bovendien neemt de vraag naar deze middelen toe. De andere reactoren kunnen de vraag dan niet altijd opvangen.