De radioactieve stoffen in de lozingen in water en lucht door nucleaire instellingen in Nederland lagen in 2019 onder het vergunde maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM.

Het RIVM controleert elk jaar de water- en luchtlozingen van de kerncentrale Borssele, de COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval), NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group) in Petten en de uraniumverrijkingsfabriek Urenco URanium ENrichment COmpany (URanium ENrichment COmpany). Daarmee ondersteunen we de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Dit maakt onderdeel uit van de taak om in kaart te brengen aan hoeveel straling mensen in Nederland worden blootgesteld. Als iemand aan een hoge dosis straling wordt blootgesteld, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

In Nederland worden mensen per jaar gemiddeld aan 2,9 millisievert blootgesteld en dat is laag in vergelijking met andere Europese landen. De blootstelling in Nederland bestaat vooral uit straling door medische diagnostiek en natuurlijke straling in de woning (radon, thoron en externe straling).