Op 29 oktober 2020 publiceerde het RIVM een overzicht en analyse van alle relevante internationale literatuur over de effecten die windturbines hebben op de gezondheid van omwonenden. Dit rapport werd gemaakt in opdracht van het Zwitserse Federale Milieubureau. Vanaf vandaag is er ook een Nederlandstalige versie beschikbaar. 

Het RIVM analyseerde alle relevante internationale wetenschappelijke literatuur over windturbines en gezondheid die tussen 2017 en medio 2020 verscheen. Het gaat onder andere over het effect van windturbines op de ervaring van hinder, verstoring van de slaap, hartvaatstelsel en de stofwisseling. Het RIVM keek ook wat er in de wetenschap bekend is over hinder door de visuele aspecten van windturbines en andere niet-akoestische factoren, zoals het lokale besluitvormingsproces.