Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

Voor de volgende stoffen heeft de externe commentaarronde plaatsgevonden. Deze stoffen hebben nu de status interim:

  • Allylalcohol
  • Ethyleenoxide
  • Fosgeen
  • Koolmonoxide
  • Methylmercaptaan
  • Stikstofdioxide
  • Zwaveldioxide

De probitrelaties voor de volgende stoffen zijn (op)nieuw afgeleid en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties. Deze zijn nu voor extern commentaar gepubliceerd en hebben de status voorgesteld. We verzoeken u om uw commentaar voor 18 juni 2018 te sturen naar safeti-nl@rivm.nl :

  • Acetonitrile
  • Decaline
  • Fluorwaterstof

Een actueel overzicht van de afgeleide probitrelaties en hun status en achtergrondinformatie is te vinden op;
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/Probitrelaties/Statusoverzicht_probitr…
Hier is ook het werkplan voor 2018 te vinden.

Wilt u in de toekomst berichten over de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties via e-mail ontvangen? Meld u zich dan aan via deze link.

Vragen?
Voor uitgebreide informatie over de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties verwijzen wij u naar onze website. Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsbericht of de informatie op de website nog vragen hebben, dan horen wij dat graag via safeti-nl@rivm.nl