Man aan de beurt voor COVID-19 vaccinatie

In de nieuwe vaccinatierapportage van het RIVM is voor het eerst de vaccinatieopkomst van 45-64-jarigen per gemeente te zien. Het gaat hierbij om mensen die tenminste één COVID-19 vaccinatie hebben gekregen. Op dit moment heeft 79% van de mensen in deze groep tenminste één vaccinatie ontvangen, 32% is volledig gevaccineerd. Eerder werd de vaccinatieopkomst onder 65-plussers per gemeente al gepubliceerd. De opkomst onder 65-plussers is op dit moment 91% voor de eerste vaccinatie, 83% van hen is volledig gevaccineerd.

De verwachting is dat de opkomst bij de 45-64-jarigen de komende weken nog verder zal oplopen. Een deel van de mensen in dit leeftijdscohort heeft in de komende tijd nog een afspraak bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) staan voor een eerste vaccinatie. Ook zijn nog niet alle vaccinaties volledig geregistreerd bij het RIVM.

Geografische spreiding

Geografisch is het beeld bij de 45-64-jarigen vergelijkbaar met het beeld bij de 65-plussers; er zijn regionaal weinig verschillen. In enkele gemeenten in de Biblebelt en grotere steden is de opkomst wat lager. Opvallend is de lagere vaccinatiegraad in de gemeente Vaals. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een deel van de inwoners hun vaccinatie over de grens halen. In Vaals wonen veel mensen met een Duitse achtergrond.

 

Opkomst één COVID-19-vaccinatie 45-64-jarigen naar gemeente 29 juni 2021

Figuur:  Opkomst één COVID-19-vaccinatie 45-64-jarigen naar gemeente, week 1 t/m 25, 2021

Stijgende vaccinatieopkomst

Sinds vorige week kunnen alle volwassen Nederlanders een afspraak voor een vaccinatie maken bij de GGD. In de grafieken is voor veel leeftijdsgroepen een doorlopende stijgende lijn in de vaccinatieopkomst te zien over de tijd heen. Van alle volwassen Nederlanders heeft inmiddels 64% tenminste een eerste vaccinatie ontvangen. Minimaal 35% is volledig gevaccineerd.