Er werden 4.013 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dit aantal nieuwe vastgestelde besmettingen is ongeveer gelijk als vorige week. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens is gestegen.

Er zijn grote regionale verschillen in het aantal meldingen. De meeste meldingen van nieuwe vastgestelde besmettingen komt uit de provincie Zuid-Holland. Daarna komen de meeste meldingen uit de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant. Binnen Noord-Brabant komen de meeste meldingen uit het westen van deze provincie. Per aantal inwoners is ook het aantal meldingen in de provincies Utrecht en Flevoland hoger dan vorige week. (zie epidemiologische rapport)

In alle leeftijdsgroepen is een stijging van het aantal meldingen te zien in de afgelopen weken. Het hoogste aantal meldingen per 100.000 inwoners zien we in de leeftijdsgroep van 20 tot 29 jaar. Zie figuur 1.

Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep in de afgelopen 6 weken

Figuur 1. Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep in de afgelopen 6 weken.

 

Ziekenhuisopnames, verpleegafdeling en Intensive care

Er zijn in de afgelopen week 50 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 12 meer dan vorige week, een stijging van 32%. Ondanks dat de toename van het aantal besmettingen meer plaats vindt onder jongere leeftijdsgroepen dan bij ouderen, is bij de ziekenhuisopnames van de laatste 6 weken geen verschuiving in leeftijdsopbouw zichtbaar. Net als in maart, april en mei, is in de afgelopen 6 weken ongeveer 70% van de in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten 60 jaar of ouder. Zie figuur 2.

Aantal gemelde ziekenhuisopnames per week van 24 februari t/m 5 juli 2020 (links) en van 6 juli t/m 16 augustus 2020 (rechts). Het werkelijk aantal ziekenhuisopnames in de week van 10 t/m 16 augustus ligt waarschijnlijk hoger omdat deze gegevens later aangevuld kunnen worden

Figuur 2. Aantal gemelde ziekenhuisopnames per week (naar datum van ziekenhuisopname) van 24 februari t/m 5 juli 2020 (links) en van 6 juli t/m 16 augustus 2020 (rechts). Het werkelijk aantal ziekenhuisopnames in de week van 10 t/m 16 augustus ligt waarschijnlijk hoger omdat deze gegevens later aangevuld kunnen worden.

Ook Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) rapporteert een toename van het aantal patiënten dat in afgelopen week vanwege COVID- 19 op de intensive care is opgenomen. In de afgelopen week meldde stichten NICE 24 nieuwe opnames op de Intensive Care. De week daarvoor waren dat 17 patiënten.

Overlijdens COVID-19

Er zijn 16 laboratoriumbevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 7 meer dan in de week er voor.

Percentage positieve testen deze week 3,5%

Tussen 10 en 16 augustus lag het aantal personen dat zich heeft laten testen bij de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en  op 102.487*, een toename van iets meer dan 3.500 geteste personen vergeleken met de week daarvoor. Van de mensen die zich afgelopen week heeft laten testen en waarvan de testuitslag inmiddels bekend is, heeft 3,5% een positieve uitslag. In de week van 3 augustus was dit 3,6%. In de meeste regio’s is het percentage positieve testen ongeveer gelijk aan vorige week. Het percentage positief was het hoogst (4%-8%) in de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, Haaglanden, West-Brabant, en Zuid-Holland-Zuid. Dit zijn ook de regio’s waar de meeste bekende clusters zijn.

*bron GGD-GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)

Reproductiegetal R blijft boven 1

Het reproductiegetal R laat zien hoeveel andere mensen één persoon met het nieuwe coronavirus gemiddeld besmet. Het reproductiegetal is 1,19. Dit betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 119 andere mensen die besmet worden.

Het getal is ten opzichte van vorige week, toen het reproductiegetal 1,30 was, minimaal veranderd. Het betrouwbaarheidsinterval ligt nog steeds in het geheel boven de 1. 

* Eerder werd gemeld dat het reproductiegetal vorige week 1,20 was. Dat klopt niet en dit is aangepast. Ook deze daling is een minimale verandering.

 

Stijging van 59 besmettingsclusters COVID-19

Er zijn op dit moment 438 actieve COVID-19 clusters bekend in Nederland. Dit zijn er 59 meer dan de week ervoor. Een cluster wordt gevormd door drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen. De gemiddelde grootte van deze clusters was de afgelopen week 5,6 personen (range 3-45). De meeste clusters zijn gerapporteerd in de thuissituatie (155), daar ligt de grootte van de clusters tussen de 3 en 19 mensen. Daarna volgen de besmettingen door contacten met familie en vrienden en tijdens feestjes, werksituatie, verpleeghuis, en tijdens vakantie.

Bron- en contactonderzoek

Door het oplopend aantal COVID-19 meldingen worden in sommige GGD regio’s, waar juist veel meldingen zijn, vanaf de eerste week van augustus (week 32) niet meer alle nauwe contacten op individuele basis ingevoerd in het registratiesysteem. Daarom wordt een deel van de resultaten van het bron- en contactonderzoek in het epidemiologische rapport weergegeven t/m week 31. 

Er is nu ook inzicht in het aantal niet nauwe contacten per besmette persoon. Niet nauwe contacten zijn mensen die langer dan 15 minuten met de persoon in dezelfde ruimte waren, maar waar de onderlinge afstand wel 1,5 meter was. Deze contacten worden niet op individuele basis geregistreerd maar als totaal aantal per besmette persoon. In de periode van week 27 t/m week 31 werden per besmet persoon gemiddeld 6 niet nauwe contacten geregistreerd. De gegevens over niet nauwe contacten worden in de komende weken toegevoegd aan het epidemiologisch rapport.

Besmettingen en reishistorie

Sinds 1 juli wordt de internationale reishistorie van mensen die positief getest zijn op COVID-19 nagevraagd. In de afgelopen week zijn 738 personen, met een positieve COVID-19 test, in de 14 dagen voor aanvang van de vastgestelde besmetting in het buitenland geweest. Dat zijn 333 meldingen meer dan de week daarvoor toen er 405 mensen positief geteste mensen met een recente reishistorie waren. De meeste positief geteste mensen met een reishistorie zijn in Frankrijk geweest, 26%. Daarna volgen reizigers naar Spanje met 25%, Turkije met 9% en Malta met 8%. Dit betekent niet dat al deze mensen de besmetting in het buitenland hebben opgelopen.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden. Afstand houden en bij klachten thuisblijven en testen. Handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes.