(Zelf)testen tijdens de coronapandemie

Afgelopen week* werden 1.266 patiënten met een SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 besmetting in het ziekenhuis opgenomen. Een stijging van 7% vergeleken met de week er voor. Ook op de IC intensive care (intensive care) steeg het aantal nieuwe opnames naar 118 (+42%). Sinds vandaag is de meldingsachterstand in de positieve coronatesten weggewerkt. De stijging van mensen met een SARS-CoV-2 besmetting lijkt de afgelopen week af te vlakken. Iets minder mensen, 977.564, lieten zich in de afgelopen week testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) teststraten, 4% minder dan de week ervoor. 

Alle wekelijkse COVID-19 cijfers staan in een tabel en in grafieken op de RIVM website.

Nieuwe manier van melden positieve testen

De afgelopen weken steeg het aantal meldingen van positieve coronatesten explosief. Door de hoge aantallen kon de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) sinds 18 januari 2022 niet alle positieve testuitslagen tijdig doorgeven aan het RIVM. Het werkelijke aantal meldingen was dan ook hoger dan de aantallen die het RIVM dagelijks meldde. De meldingen vanuit de teststraten werden eerst in een systeem van de GGD’en gemeld. Daarna gingen die meldingen naar een tweede systeem van de GGD, waarin de informatie uit het bron- en contactonderzoek handmatig werd ingevuld. Vanaf vandaag gaan de nieuwe en de eerdere, nog niet aan het RIVM gemelde, positieve testen, rechtstreeks vanuit de teststraten naar het RIVM. Door deze inhaalslag meldt het RIVM vandaag een extra hoog aantal positieve testen. Kijk hier voor een uitgebreide toelichting.

Aantal nieuwe besmettingen met corona stabiliseert

Figuur 1 toont de positieve coronatesten per dag van de testuitslag, waarvan de laatste paar dagen nog aangevuld worden. In geel staan meldingen die deze week (van dinsdag 1 februari 10.00 tot en met dinsdag 8 februari 10.00) nieuw ontvangen zijn op het RIVM en in paars staan de meldingen die voor dinsdag 1 februari 10.00 al bekend waren bij het RIVM. Met de nieuwe meldroute werd vandaag een inhaalslag gemaakt van 317.184 positieve testuitslagen met een datum positieve testuitslag vanaf 18 januari 2022. 

grafiek gerapporteerde melding covid-19 besmettingen 8 feb 2022

Figuur 1: Aantal aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2, weergegeven naar datum van positieve testuitslag. De laatste paar dagen zijn nog incompleet.

Meldingen aan het RIVM van 6 december 2021 t/m 1 februari 2022 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 1 februari 2022 10:01 uur t/m 8 februari 2022 10:00 uur zijn weergegeven in geel.

Ziekenhuisopnames en opnamereden

In de week van 31 januari t/m 6 februari werden 1.266 nieuwe patiënten met een SARS-CoV-2 besmetting opgenomen (vorige week 1.185, +7%) in het ziekenhuis, waarvan 118 op de IC intensive care (intensive care) (vorige week 83, +42%).

Opnamereden** van nieuwe patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis

De NICE registratie faciliteert sinds 25 januari de vastlegging van de opnamereden** van nieuwe patiënten met een bevestigde SARS-CoV-2 besmetting in het ziekenhuis en op de IC. Zo kan er beter onderscheid worden gemaakt tussen patiënten die vanwege COVID-19 zijn opgenomen en de patiënten die positief zijn getest op corona maar om een andere reden in het ziekenhuis zijn opgenomen. Gezien de korte tijd dat deze uitbreiding mogelijk is, is de data over de opnamereden van patiënten met opnamedatum 25 januari t/m 7 februari nog niet compleet. Elke dag ontvangt NICE meer data van de ziekenhuizen. 

Figuur 2: Opnamereden van 1.410 van de 2.303 patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de verpleegafdeling, opgenomen tussen 25 januari en 7 februari 2022, geregistreerd tot 8 februari 00.00 uur

Sinds 25 januari werden 2.303 patiënten met een SARS-CoV-2 besmetting in het ziekenhuis opgenomen. Daarvan was van 1.410 patiënten de opnamereden bekend, bij 39% was de opnamereden (nog) niet bekend. COVID-19 was de belangrijkste of één van de redenen van ziekenhuisopname bij 81% van de patiënten met bekende opnamereden (zie figuur 2). Bij 54% was COVID-19 de belangrijkste reden van opname. Bij 27% van de opgenomen patiënten met bekende opnameredens ontregelde de SARS-CoV-2 besmetting een bestaande aandoening. Deze kwetsbare patiënten zouden zonder COVID-19 niet opgenomen hoeven te worden in het ziekenhuis. In alle leeftijdsgroepen was COVID-19 de meest voorkomende reden of de aanjager van opname.

Figuur 3: Opnamereden van 152 van de 166 patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de intensive care, opgenomen tussen 25 januari en 7 februari 2022, geregistreerd tot 8 februari 00.00 uur

Sinds 25 januari werden 166 patiënten met een SARS-CoV-2 besmetting op de IC intensive care (intensive care) opgenomen. Daarvan was van 152 patiënten de opnamereden bekend, bij 8% was de opnamereden (nog) niet bekend. COVID-19 was één van de redenen van IC-opname bij 79% van de patiënten met bekende opnamereden (zie figuur 3). Bij 62% was COVID-19 de belangrijkste reden van IC-opname. Bij 17% van de opgenomen IC-patiënten met bekende opnamereden ontregelde de SARS-CoV-2 besmetting een bestaande aandoening. Deze kwetsbare patiënten zouden zonder COVID-19 niet op de IC opgenomen zijn. In alle leeftijdsgroepen was COVID-19 de meest voorkomende reden of de aanjager van opname op de IC.

Patiënten met een andere opnamereden apart zorgprotocol 

Voor de patiënten met een andere opnamereden, maar wel met SARS-CoV-2 besmetting waar zij niet voor behandeld hoeven te worden, geldt een apart zorgprotocol. Deze patiënten worden in isolatie verpleegd. Voor de verzorging van- of het contact met deze patiënten moeten verpleegkundigen, artsen en ander ziekenhuispersoneel speciale beschermende kleding dragen.

Reproductiegetal 

Het meest recente reproductiegetal van SARS-CoV-2 (24 januari) was 1,11 (1,10 – 1,11). Dit is iets lager ten opzichte van de week ervoor (1,20 op 17 januari). Door een technische storing in de datastroom vanaf 18 januari was er een achterstand in de meldingen van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) aan het RIVM. Dat is inmiddels opgelost. Het op deze pagina gemelde reproductiegetal is berekend ten tijde van een achterstand in de meldingen. Hierdoor is het reproductiegetal mogelijk iets te laag uitgevallen. Nu de achterstand in de meldingen is ingelopen, wordt dit vanaf donderdag 10 februari bijgesteld.

Maatregelen

Voorkom verspreiding van het virus en daarmee ziekenhuisopnames door je aan de geldende (basis)maatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent. Laat je vaccineren als je dat nog niet hebt gedaan en haal de booster om je bescherming weer een oppepper te geven.

* Het aantal meldingen van positieve testen dat tussen 1 februari januari 10:01 en 8 februari 10.00 uur aan het RIVM zijn gedaan.
De testen die in de GGD zijn afgenomen, ziekenhuisopnames en IC-opnames zijn naar kalenderweken.

** De opnamereden van patiënten met SARS-CoV-2 is onderverdeeld in 4 categorieën. 

  1. Vanwege COVID-19: COVID-19 is de reden van opname van de patiënt en de patiënt wordt daarvoor behandeld.
  2. Combinatie met COVID-19: COVID-19 is één van de redenen van opname: de patiënt is opgenomen doordat COVID-19 een bestaande aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes of hartfalen heeft ontregeld. De patiënt zou zonder COVID-19 niet opgenomen hoeven worden.
  3. Andere opnamereden: Er is een andere opnamereden dan COVID-19: de patiënt is opgenomen vanwege een andere opnamereden en heeft geen behandeling nodig voor de SARS-CoV-2 besmetting. 
  4. Onbekend: het is (nog) niet bekend of de reden van opname gerelateerd is aan de SARS-CoV-2 besmetting.