Deze maand hebben zowel het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ Voeding, Preventie en Zorg (Voeding, Preventie en Zorg)) als het Centrum Gezondheid en Maatschappij (G&M Gezondheid en Maatschappij (Gezondheid en Maatschappij)) binnen het RIVM een nieuw centrumhoofd. Beide medewerkers zijn geen onbekenden binnen de organisatie.

Dr. Mariken Leurs, hoofd van het Centrum Gezondheid en Maatschappij, was hiervoor werkzaam als plaatsvervangend directeur Sport bij het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Hier had zij onder andere de kennisinfrastructuur sport, Sport en Bewegen in de Buurt en gehandicaptensport in portefeuille. Ze was van 2009 tot 2013 hoofd van het toen geheel nieuwe Centrum Gezond Leven binnen het RIVM en is opgeleid in de gezondheidswetenschappen. Je kunt haar verwonderingen over gezondheid, zorg en sport volgen op Twitter via @MarikenLeurs.

Dr. Matthijs van den Berg, hoofd van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ Voeding, Preventie en Zorg (Voeding, Preventie en Zorg)) is sinds 2006 werkzaam bij het RIVM. Hij begon zijn carrière destijds als onderzoeker bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)). Sinds 2013 was hij afdelingshoofd Voeding & Gezondheid binnen het Centrum VPZ, In 2015/2016 doorliep hij de Interdepartementale Management Leergang (IML Interdepartementale Management (Interdepartementale Management)) van de NSOB Nederlandse School van Openbaar Bestuur (Nederlandse School van Openbaar Bestuur) en Berenschot. Volg hem op Twitter (@matthijsvdberg) als je het werk op het gebied van voeding, preventie en zorg wilt volgen.

In juli mochten wij Dr. Diana Wouters al als ons nieuwe Centrumhoofd voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (Immunologie van Infectieziekten en Vaccins)) verwelkomen. Zij was hiervoor werkzaam als staflid bij Sanquin op de afdeling Immunopathologie. En Drs. Jaap van Delden als ons nieuwe Centrumhoofd voor Bevolkingsonderzoek. Hij was eerder afdelingshoofd van het Centrum Gezond Leven en recent waarnemend Centrumhoofd Gezondheid & Maatschappij binnen het  RIVM.