In de eerste uren van 2012 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof (PM10 fijnstof (fijnstof)) gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. Alleen in de eerste uren van het nieuwe jaar zijn hoge concentraties gemeten. Op station Nijmegen - de Ruyterstraat werden de hoogste 24-uurs gemiddelde concentratie fijn stof tot 9 uur ’s ochtends gemeten namelijk 93 microgram per kubieke meter.