Nieuwsbrieven Osiris-NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register)

Drie keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief met informatie over nieuwe ontwikkelingen in de vragenlijsten en tips over het gebruik van Osiris-NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register) of Osiris-LTBI latente tuberculose infectie (latente tuberculose infectie).