Nieuwsbrieven Osiris- NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register)

Drie keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief met informatie over nieuwe ontwikkelingen in de vragenlijsten en tips over het gebruik van Osiris- NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register) of Osiris- LTBI latente tuberculose infectie (latente tuberculose infectie).