Dr. ir. Arjen van de Giessen (1962) is hoofd van het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie.

Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie) werkt aan signalering, risicobeoordeling en interventie van ziekmakende micro-organismen die via dieren, voedsel of milieu overdraagbaar zijn naar de mens. Daarmee werken we op het snijvlak van het humane en niet-humane (veterinaire, agrarische, natuur-, milieu-) domein, gericht op onderwerpen die belangrijk zijn voor toezicht, beleid en maatschappij.

Na de studie Zoötechniek aan de Wageningen University trad Arjen van de Giessen in 1989 in dienst bij het RIVM. Hij was projectleider bacteriële zoönosen en antimicrobiële resistentie bij (voorlopers van) het centrum voor Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O) tot 2010. In 1996 promoveerde hij op het onderwerp ‘Epidemiology and control of Salmonella enteritidis and Campylobacter spp species (species). in poultry flocks’ bij de Universiteit Utrecht. In 2010 werd Arjen van de Giessen hoofd van de afdeling Dier & Vector bij Z&O, een afdeling met zo’n 20 medewerkers.
Sinds maart 2015 is Arjen van de Giessen hoofd van het centrum Z&O. Z&O heeft een breed scala aan expertise in huis, zowel aan de 'natte' kant (laboratorium-onderzoek) als aan de 'droge' kant (onder andere modellering, risico-schatting, moleculaire epidemiologie), en bestrijkt de werkvelden zoönosen, voedselveiligheid en omgevingsmicrobiologie. Met zijn medewerkers werkt Arjen van de Giessen aan domeinoverschrijdend onderzoek (One Health) in samenwerking met kennispartners vanuit de verschillende humane en niet-humane domeinen.

Expertise

  • Bacteriële zoönosen
  • Antimicrobiële resistentie
  • Voedselinfecties
  • Veehouderij

Contact

E-mail: info@rivm.nl