SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 heeft zich in de afgelopen 4 jaar over de hele wereld verspreid. Ondanks dat inmiddels de meeste mensen immuniteit hebben opgebouwd, ondervinden mensen nog regelmatig klachten van nieuwe of vorige besmettingen. De verwachting is dat het coronavirus niet zal verdwijnen maar jaarlijks een opleving kent in het najaar/de winter. Waarom gebeurt dit terwijl zoveel Nederlanders gevaccineerd zijn of al eerder een besmetting hebben gehad? Het RIVM onderzoekt de immuniteit van de Nederlandse bevolking tegen het coronavirus (SARS-CoV-2) dat COVID-19 veroorzaakt.

Met het PIENTER Corona onderzoek verzamelen we informatie over antistoffen in het bloed van mensen. Die antistoffen geven aan of iemand gevaccineerd is of recent een besmetting heeft opgelopen. Door de hoeveelheid van antistoffen bij de PIENTER Corona deelnemers in de gaten te blijven houden weten we meer over bescherming van mensen tegen het virus en hoelang die bescherming aan houdt. Daarnaast verzamelen we informatie over het aantal mensen dat in contact is geweest met het virus en immuniteit heeft opgebouwd na vaccinatie.

Niet iedereen wordt (ernstig) ziek van SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Vaak zijn de symptomen mild, of soms zelfs afwezig, maar soms ook langdurig (post COVID). De meeste mensen die met het virus besmet raken, maken antistoffen aan. Een groot deel van de bevolking is gevaccineerd tegen het coronavirus en  veel mensen hebben zowel een vaccinatie als besmetting met het virus gehad. Ook na vaccinatie worden antistoffen tegen het coronavirus aangemaakt. We onderzoeken de afweer bij mensen van verschillende leeftijden, verspreid over heel Nederland. Het onderzoek levert belangrijke informatie op over de opbouw en duur van afweer tegen het virus onder de bevolking.

Hoe werkt het onderzoek?

Het PIENTER Corona onderzoek is in april 2020 gestart met 3.200 deelnemers, en uitgebreid met 4.500 deelnemers in juni 2020. Van deze 7.700 deelnemers heeft een groot deel al meerdere ronden meegedaan. Het onderzoek is verlengd en hiervoor zijn in het najaar van 2021 naast de bestaande deelnemers ook nieuwe deelnemers uitgenodigd. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld nog beter de duur van de afweer tegen het coronavirus in alle leeftijden volgen.

De twaalfde onderzoeksronde van het PIENTER Corona onderzoek wordt in het voorjaar van 2024 verwacht en de dertiende onderzoeksronde in het najaar.

Publiceren van resultaten

Na iedere onderzoeksronde publiceert het RIVM een samenvatting van de resultaten op de website. Dit duurt altijd een aantal maanden omdat er verschillende stappen doorlopen worden vanaf de start van een onderzoeksronde tot en met het eindresultaat:

  • We nodigen deelnemers uit voor een nieuwe onderzoeksronde en vragen ze om een bloedmonster op te sturen en een vragenlijst in te vullen. 
  • De meeste bloedmonsters zijn na ongeveer een maand binnen bij het RIVM.
  • We onderzoeken de bloedmonsters in het laboratorium op de aanwezigheid en hoeveelheid antistoffen. 
  • We toetsen de metingen van het laboratorium op kwaliteit.
  • De gegevens van de ingevulde vragenlijsten worden verwerkt in een database. 
  • Daarna voegen we de gegevens uit de vragenlijsten en de onderzoeksgegevens uit het laboratorium samen. 
  • De definitieve analyses en resultaten worden verwerkt in wetenschappelijke artikelen. Een samenvatting van de belangrijkste resultaten verschijnt dan op de website van het RIVM.

Bekijk de video: PIENTER Corona onderzoek

Video still: Pienter Corona onderzoek