SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 heeft zich in de afgelopen 3 jaar over de hele wereld verspreid. Ondanks dat inmiddels de meeste mensen immuniteit hebben opgebouwd, ondervinden mensen nog regelmatig klachten van nieuwe of vorige besmettingen. Het RIVM onderzoekt de immuniteit van de Nederlandse bevolking tegen het coronavirus (SARS-CoV-2) dat COVID-19 veroorzaakt. Met het PIENTER Corona onderzoek verzamelen we informatie over antistoffen in het bloed van mensen. Zo komen we meer te weten over bescherming van mensen tegen het virus. Daarnaast verzamelen we informatie over het aantal mensen dat in contact is geweest met het virus en immuniteit heeft opgebouwd na vaccinatie.

Niet iedereen wordt (ernstig) ziek van SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Vaak zijn de symptomen mild, of soms zelfs afwezig, maar soms ook langdurig (post COVID). De meeste mensen die met het virus besmet raken, maken antistoffen aan. Inmiddels is een groot deel van de bevolking ingeënt met een coronavaccinatie en hebben veel mensen zowel een vaccinatie als besmetting met het virus gehad. Ook na vaccinatie worden antistoffen tegen het coronavirus aangemaakt. Ook zij ontwikkelen antistoffen tegen het coronavirus. We onderzoeken de afweer bij mensen van verschillende leeftijden, verspreid over heel Nederland. Het onderzoek levert belangrijke informatie op over de opbouw en duur van afweer tegen het virus onder de bevolking.

Hoe werkt het onderzoek?

Het PIENTER Corona onderzoek is in april 2020 gestart met 3.200 deelnemers, en uitgebreid met 4.500 deelnemers in juni 2020. Van deze 7.700 deelnemers heeft een groot deel al meerdere ronden meegedaan. Het onderzoek is verlengd en hiervoor zijn in het najaar van 2021 naast de bestaande deelnemers ook nieuwe deelnemers uitgenodigd. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld nog beter de duur van de afweer tegen het coronavirus in alle leeftijden volgen.

In april 2023 start de tiende onderzoeksronde van het PIENTER Corona onderzoek. De elfde onderzoeksronde wordt in het najaar van 2023 verwacht.

Publiceren van resultaten

Na iedere onderzoeksronde publiceert het RIVM een samenvatting van de resultaten op de website. Dit duurt altijd een aantal maanden omdat er verschillende stappen doorlopen worden vanaf de start van een onderzoeksronde tot en met het eindresultaat:

  • We nodigen deelnemers uit voor een nieuwe onderzoeksronde en vragen ze om een bloedmonster op te sturen en een vragenlijst in te vullen. 
  • De meeste bloedmonsters zijn na ongeveer een maand binnen bij het RIVM.
  • We onderzoeken de bloedmonsters in het laboratorium op de aanwezigheid en hoeveelheid antistoffen. 
  • We toetsen de metingen van het laboratorium op kwaliteit.
  • De gegevens van de ingevulde vragenlijsten worden verwerkt in een database. 
  • Daarna voegen we de gegevens uit de vragenlijsten en de onderzoeksgegevens uit het laboratorium samen. De eerste, voorlopige resultaten worden gedeeld met instanties die beslissen over corona beleid en vaccinatie advies, zoals de Gezondheidsraad en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • De definitieve analyses en resultaten worden verwerkt in wetenschappelijke artikelen. Een samenvatting van de belangrijkste resultaten verschijnt dan op de website van het RIVM.

Bekijk de video: PIENTER Corona onderzoek

Video still: Pienter Corona onderzoek