Data uit het PIENTER Corona onderzoek kunnen onder voorwaarden ook gedeeld worden met andere onderzoekers.

Als u geïnteresseerd bent in data van het PIENTER Corona onderzoek, kunt u een bericht sturen naar het onderzoeksteam op PIENTERonderzoek@rivm.nl. Beschrijf daarin het doel van het onderzoek, wie eraan meewerken, welke studierondes van het PIENTER Corona onderzoek u wilt gebruiken, wat er met resultaten zal gebeuren, en of u eventueel serum samples nodig denkt te hebben.

Na een eerste evaluatie van de hoofdonderzoekers krijgt u een reactie of uw aanvraag past binnen de doelen van het PIENTER Corona onderzoek. Indien dat het geval is wordt u gevraagd een formulier (material transfer / data sharing agreement) in te vullen die vervolgens door een aantal onderzoekers van het RIVM beoordeeld zal worden.

Aanvragen worden beoordeeld op het doel van de aanvraag en of dat overeenkomt met het doel van het PIENTER Corona onderzoek en de medisch ethische goedkeuring die er is. Het onderzoek dient altijd ten goede van de volksgezondheid te zijn en kan niet commercieel van aard zijn.