Landelijke richtlijn prikaccidenten

Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of scalpel, in het lichaam van een ander. Bij een spataccident betreft het bloed dat op slijmvliezen of niet-intacte huid terechtkomt. Bij een bijtaccident ten slotte komt bloed op mondslijmvlies of speeksel in een open wond. Via prik-, bijt-, snij- en spataccidenten kunnen hepatitis B-virus (HBV hepatitis B virus (hepatitis B virus)), hepatitis C-virus (HCV hepatitis C virus (hepatitis C virus)) en Humaan Immunodeficiëntie Virus (hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)) worden overgedragen. In het vervolg worden prik-, bijt- snij- en spataccidenten samengevat als prikaccidenten.