RACRegionale Arts Consulenten-project: Communicatie GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-IB met huisartsen: implementatie

Beschrijving

Vervolgproject waarin  GGD'en een basispakket aan verbeteringen hebben geimplementeerd. Daarnaast is een diepgaande analyse verricht naar

de mogelijkheden voor betere digitale communicatie met de huisarts en zijn handreikingen hiervoor opgesteld.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), afgerond in 2014

Producten

   
 

RAC-project: Ethiek en typering

Beschrijving

Het doel van dit project is de GGD te helpen bij de ethisch maatschappelijke overwegingen rondom het inzetten van moleculaire typeringstechnieken in de directe bron en contact opsporing

Uitvoering

regio Utrecht (GGD regio Utrecht), afgerond in 2013

Producten

   
 

RAC-project: Communicatie GGD-IB met huisartsen 

Beschrijving

Dit project heeft de ervaren knelpunten in de samenwerking met huisartsen blootgelegd en een plan van aanpak gegenereerd om de communicatie aan te passen.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), afgerond in 2012

Producten

   
 

RAC-project: Evaluatie meldprocedure havens Noordzee-kanaal

Beschrijving

De belangrijkste bevinding is dat de kennis wel aanwezig is bij de instanties van de haven, maar onvoldoende was opgenomen in werkwijzen en procedures.

Dit heeft geleid tot een interregionale werkgroep.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Kennemerland), afgerond in 2012

Producten

  • Poster
   
 

RAC-project: Project juridische handreiking

Beschrijving

Naslagwerk met relevante wetgeving en voorbeeldcasuistiek voor de afweging om wel of niet gegevens uit te wisselen.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), afgerond in 2010

Producten

  • Handreiking
   
 

RAC-project: Nascholing huisartsen 

Beschrijving

De do's en dont's rondom aanbieden van nascholing aan huisartsen.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Hollandsch Midden), afgerond in 2008

Producten

  • Factsheet
   

 

Handreiking kwaliteitsindicatoren crisisbestrijding bij infectieziekten