Communicatie GGD-IB met huisartsen: implementatie

Beschrijving

Vervolgproject waarin  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en een basispakket aan verbeteringen hebben geimplementeerd. Daarnaast is een diepgaande analyse verricht naar de mogelijkheden voor betere digitale communicatie met de huisarts en zijn handreikingen hiervoor opgesteld.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), afgerond in 2014

Producten

Ethiek en typering

Beschrijving

Het doel van dit project is de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te helpen bij de ethisch maatschappelijke overwegingen rondom het inzetten van moleculaire typeringstechnieken in de directe bron en contact opsporing

Uitvoering

regio Utrecht (GGD regio Utrecht), afgerond in 2013

Producten

Communicatie GGD-IB met huisartsen

Beschrijving

Dit project heeft de ervaren knelpunten in de samenwerking met huisartsen blootgelegd en een plan van aanpak gegenereerd om de communicatie aan te passen.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Haaglanden), afgerond in 2012

Producten

Evaluatie meldprocedure havens Noordzee-kanaal

Beschrijving

De belangrijkste bevinding is dat de kennis wel aanwezig is bij de instanties van de haven, maar onvoldoende was opgenomen in werkwijzen en procedures. Dit heeft geleid tot een interregionale werkgroep.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Kennemerland), afgerond in 2012

Producten

  • Poster

Project juridische handreiking

Beschrijving

Naslagwerk met relevante wetgeving en voorbeeldcasuistiek voor de afweging om wel of niet gegevens uit te wisselen.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Haaglanden), afgerond in 2010

Producten

  • Handreiking

Klanttevredenheidonderzoek

Beschrijving

De uitvoering en analyse van het klanttevredenheidsonderzoek zelf is afgerond.  Dit moet leiden tot een format voor klanttevredenheidsonderzoek AIZB en kan in Nederland  worden toegepast.

Uitvoering

regio Noord (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Fryslan), afgerond in 2011

Producten

Nascholing huisartsen

Beschrijving

De do's en dont's rondom aanbieden van nascholing aan huisartsen.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hollandsch Midden), afgerond in 2008

Producten

  • Factsheet

Handreiking kwaliteitsindicatoren crisisbestrijding bij infectieziekten

Beschrijving

Handreiking kwaliteitsindicatoren crisisbestrijding bij infectieziekten

Uitvoering

regio Oost, afgerond in 2015

Producten