Teken & Lyme

Beschrijving

Tekenbeten en in relatie daarmee Lyme borreliose zijn een toenemend public health probleem. Het in dit project ontwikkelde informatieblad ondersteunt GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-medewerkers infectieziektebestrijding en medisch milieukunde bij het adviseren van preventieve maatregelen tegen teken(beten) aan gemeenten en andere organisaties die groene leefgebieden inrichten en beheren. De maatregelen in groeninrichting en beheer zijn geselecteerd op effectiviteit en toepasbaar in de praktijk.   

Uitvoering

Regio Oost, GGD Gelderland Midden en GGD regio Twente. Afgerond januari 2022

Producten

Sociale Marketing Tekenbeten

Beschrijving

Welke interventie zou mensen helpen zich binnen 24 uur na een bezoek aan de natuur te controleren op tekenbeten, onderzoek met gebruikmaking van "social marketing".

Uitvoering

 regio Noord ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Drenthe) , lopend project (2018)

Producten

Effect van beheersmaatregelen in groen op tekenpopulatie

Beschrijving

In dit project wordt de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van diverse groen- en communicatieve maatregelen onderzocht, die tot verkleining van de tekenpopulatie in de bebouwde kom leiden.

Uitvoering

regio Utrecht ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) regio Utrecht), project wordt afgerond in 2018

Producten

Ontwikkelen infographic voor preventie van tekenbeten

Beschrijving

Teken en tekenbeten zijn algemeen in het groen in de bebouwde kom. Inspanningen van een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) om op scholen en andere kindercentra aandacht te besteden aan tekenbeten loont, maar controleren op tekenbeten verdient meer aandacht. GGD regio Utrecht ontwikkelde in 2019 een informatieblad voor kindercentra (scholen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang e.d.). Medewerkers kunnen daarmee checken wanneer het zinvol is rekening te houden met tekenbeten bij kinderen, en welke acties en informatie toepasselijk zijn.

Uitvoering

regio Utrecht (GGD regio Utrecht) , afgerond 2019

Producten

Poster op Transmissiedag 2019
Informatieblad 'Met kinderen in het groen? Weet wanneer je wat aan teken kunt doen.'

Teek it or leave it

Beschrijving

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op het nemen van beschermende maatregelen ter voorkoming van tekenbeten.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) West-Brabant) , afgerond in 2010

Producten

Teken-Lyme Borreliose

Beschrijving

Onderzoek naar de kennis van het risico op het oplopen van een teken-beet, de ziekte van Lyme en de risico's daarvan onder mensen met een tekenbeet. Bredere publieksinformatie over dit onderwerp is nog steeds gewenst.

Uitvoering

regio Noord ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Drenthe) , afgerond in 2007

Producten

  • IB artikel