Teken & Lyme

Beschrijving

Tekenbeten en in relatie daarmee Lyme borreliose zijn een toenemend public health probleem. Er is veel literatuur beschikbaar over de invloed van de ecologie en inrichting van de openbare ruimte op de tekenpopulatie. Alleen laat deze informatie zich lastig vertalen in praktische adviezen aan de gemeenten. Dit project beoogt dergelijke praktische adviezen te formuleren die GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en kunnen gebruiken voor advisering van gemeenten.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelderland-Midden en GGD regio Twente) , lopend project (start 2019)

Producten

 

Teek 3

Beschrijving

Teken en tekenbeten zijn algemeen in de bebouwde kom. Inspanningen van een GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst om op scholen aandacht te besteden aan tekenbeten loont, maar controleren op tekenbeten verdient meer aandacht.

Uitvoering

regio Utrecht (GGD regio Utrecht), lopend project 2019

Producten

Sociale Marketing Tekenbeten

Beschrijving

Welke interventie zou mensen helpen zich binnen 24 uur na een bezoek aan de natuur te controleren op tekenbeten, onderzoek met gebruikmaking van "social marketing".

Uitvoering

 regio Noord (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe) , lopend project (2018)

Producten

Teek 2

Beschrijving

In navolging op RACRegionale Arts Consulenten-project Teek 1 wordt in dit project de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van diverse groen- en communicatieve maatregelen onderzocht, die tot verkleining van de tekenpopulatie in de bebouwde kom leiden.

Uitvoering

regio Utrecht (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht), project wordt afgerond in 2018

Producten

  • Poster op Transmissiedag 2017

Ontwikkelen infographic voor preventie van tekenbeten

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Utrecht (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht) , project wordt afgerond in 2018

Producten

 

Teek 1

Beschrijving

In hoeverre komen er teken voor in gemeentelijk groen binnen de bebouwde kom? Er is onderzoek gedaan in openbaar groen binnen de bebouwde kom van de gemeenten in regio Utrecht. Teken werden gevonden in 17 van 27 locaties in openbaar groen in regio Utrecht. Bij de bemonstering waren zoveel mogelijk ook medewerkers van de betrokken gemeente aanwezig.

Uitvoering

regio Utrecht (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht) , afgerond in 2016

Producten

  • Verslag

Teek it or leave it

Beschrijving

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op het nemen van beschermende maatregelen ter voorkoming van tekenbeten.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst West-Brabant) , afgerond in 2010

Producten

Teken-Lyme Borreliose

Beschrijving

Onderzoek naar de kennis van het risico op het oplopen van een teken-beet, de ziekte van Lyme en de risico's daarvan onder mensen met een tekenbeet. Bredere publieksinformatie over dit onderwerp is nog steeds gewenst.

Uitvoering

regio Noord (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe) , afgerond in 2007

Producten

  • IB artikel