Tool om WGS in de praktijk te gebruiken

Beschrijving

Dit project richtte zich op verandering van DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) fingerprinting techniek van variable number of tandem repeats (VNTR Variable-Number Tandem Repeats (Variable-Number Tandem Repeats)) typering naar whole genome sequencing (WGS whole genome sequencing (whole genome sequencing)). Het doel was om een praktische toepasbare tool te ontwikkelen zodat WGS-data bruikbaar, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en uniform wordt opgeslagen.

Uitvoering

7 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, Regionaal Expertise Centrum (REC) Noordwest, afgerond project (2019)

Producten

Procedure en stroomschema clustermelding WGS

Latente tbc-infectie screening personen met een hiv-infectie

Beschrijving

Bij veel hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-behandelaars bestaat weerstand om personen met een hiv-infectie op LTBI latente tuberculose infectie (latente tuberculose infectie) te screenen (Evenblij, 2016). In dit project werd in een samenwerkingsverband met een ziekenhuis de implementatie conform de tuberculose-hiv richtlijn uitgevoerd en de opbrengst systematisch verzameld.

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Haaglanden in samenwerking met het Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde, afgerond project (2019)

Producten

Poster Van ‘t Boveneind N, et al. People with immunodeficiency virus eligible for latent tuberculosis infection screening in Haaglanden Medical Centre. Nationaal Congres HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus), 2017.

Videoconsulten in de tuberculosebestrijding

Beschrijving

Dit project richtte zich op de acceptatie van videoconsultatie door patiënten en verpleegkundigen en heeft als doel om aanbevelingen te geven aan verpleegkundigen die videoconsultatie overwegen. De applicatie WeSeeDo werd gebruikt, die voldoet aan de nationale wetgeving voor gegevensbescherming en die gemakkelijk in gebruik is.

Uitvoering

8 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, Regionaal Expertise Centrum (REC) Noordoost, afgerond project (2019)

Producten

  • Artikel Infectieziektebulletin: Smeijers A, et al. Digitale zorg in de tuberculosebestrijding: veilig beeldbellen met patiënten
  • Poster Union World Conference on Lung Health/TB tuberculose (tuberculose) Science, 2020.

Implementatie tbc-infectie screening immigranten

Beschrijving

In 2020 is in REC Noordwest besloten om de vervolgscreening op tuberculose (tbc Tuberculose (Tuberculose)) van immigranten uit landen met een tbc-incidentie van >200 per 100.000 inwoners te vervangen door screening op tbc-infectie (TBI, voorheen latente tbc-infectie, LTBI latente tuberculose infectie (latente tuberculose infectie), genoemd). In dit onderzoek zijn de wijze waarop de implementatie plaats heeft gevonden bij de zeven GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en uit de REC, en de keuzes die zijn gemaakt in kaart gebracht. Op basis hiervan is een draaiboek ontwikkeld voor de overige GGD’en in Nederland als handvat om de implementatie in te voeren. 

Uitvoering

7 GGD’en, Regionaal Expertise Centrum (REC) Noordwest, project (afgerond project (2022))

Producten

Draaiboek voor GGD’en/REC’s om TBI screening bij immigranten te implementeren