Het RIVM levert kennis over gevaarlijke stoffen. Het RIVM doet wetenschappelijk onderzoek naar de gevaren van stoffen en de blootstelling en beoordeelt de risico’s. Het RIVM neemt deel aan internationale onderzoeken en overleggen over gevaarlijke stoffen. Ook adviseert het RIVM de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen bij vragen over chemische stoffen. 

Met die kennis kan de Rijksoverheid normen vaststellen en maatregelen nemen om blootstelling te voorkomen. Naast het RIVM zijn in Nederland nog andere organisaties op dit onderwerp actief. 

  • De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Als er een risico is waarschuwen ze de consument. In ernstige gevallen leidt dit tot het verwijderen van producten uit de schappen van de supermarkt. 

  • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de veiligheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Zij kijken bijvoorbeeld naar de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, lozingen uit schepen en gebruik van verontreinigde grond.

  • De Douane controleert of producten die het land inkomen voldoen aan de eisen. Er wordt gekeken naar de eisen voor de gezondheid en veiligheid, en de bescherming van consumenten en het milieu.

  • Het NVIC heeft kennis over de gezondheidseffecten van, en de behandelmogelijkheden bij vergiftigingen. Artsen en andere professionele hulpverleners kunnen 24 uur per dag terecht voor advies.