Het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ Voeding, Preventie en Zorg (Voeding, Preventie en Zorg)) wil met kennis, onderzoek en advies op de gebieden voeding, preventie en zorg bijdragen aan de volksgezondheid. Het centrum biedt bouwstenen voor nationaal en internationaal volksgezondheidsbeleid, beantwoordt ad hoc vragen van de Nederlandse overheid, en heeft voor voedselveiligheid een loketfunctie. Het centrum VPZ is breed erkend als onafhankelijk en deskundig door haar actuele kennis op het terrein van chronische ziekten, voeding, leefstijl, voedselveiligheid, preventie en zorg.

We monitoren en evalueren, onderzoeken aanbod en bereik, effectiviteit en kosteneffectiviteit van interventies en innovaties. We maken gebruik van een breed scala aan onderzoeksmethodieken (kwantitatief en kwalitatief onderzoek, empirisch en literatuuronderzoek, modelleren en scenarioanalyse, riskbenefit en health impact assessment). Ook geven we beleidsadviezen en participeren we in nationale en internationale gremia.

Samenstelling van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg


Het Centrum Voeding, Preventie en Zorg bestaat uit circa 125 experts, voornamelijk gezondheidswetenschappers, epidemiologen, voedingskundigen en toxicologen. Het centrum bestaat uit vijf afdelingen (elk aangestuurd door een afdelingshoofd):

 • Levensloop & Gezondheid (Prof. Dr. Doctor (Doctor)ir. Monique Verschuren)
 • Kwaliteit van Zorg & Gezondheidseconomie (Dr. Bernadette Ossendorp)
 • Voeding & Gezondheid (Marnelle Commandeur Msc)
 • Voedselveiligheid (Dr. Anton Rietveld)
 • Statistiek Informatica en Modellering (Dr. Inez Joung)

Expertisevelden van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg

 • Voedselveiligheid
 • Gezonde en duurzame voeding
 • Chronische ziekten
 • Zorgonderzoek
 • Gezondheidseconomie
 • Gezondheidsmonitoring
 • Gezondheidsbevordering
Contact
 

VPZ Voeding, Preventie en Zorg (Voeding, Preventie en Zorg)

Contactgegevens

Telefoon

+31 (0)30 274 4747

Fax

+31 (0)30 274 29 71

E-mail

info@rivm.nl

 

Naar de pagina Organisatie