Deze signaleringsbrief wordt drie maal per jaar opgesteld door het Kennis-en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano) van het RIVM. KIR-nano richt zich op de potentiële risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu in opdracht van de Nederlandse overheid. Met deze signaleringsbrief wil KIR-nano overheid, professionals en andere geïnteresseerden informeren over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het veld van risico’s van nanotechnologie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG algemene verordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming))

Sinds vrijdag 25 mei is de AVG van kracht. KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano heeft het privacybeleid aangescherpt om deze nieuwe wet na te leven.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangeleverd. Dit betekent dat wij de gegevens die wij gebruiken voor het verzenden van de Signaleringsbrief KIR-nano niet gebruiken voor andere doeleinden.

Wat moet u doen?
Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Mocht u het niet eens zijn met ons privacybeleid dan kunt u zich onder aan deze pagina afmelden voor onze nieuwsbrief. Wij verwijderen uw gevens dan uit ons bestand.

Redactioneel

Na jarenlange discussie hebben de lidstaten unaniem ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie voor aanpassing van de REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)-bijlagen. Deze aanpassingen maken de vereisten voor de REACH-registratie van nanomaterialen duidelijker. Zo komt hopelijk meer helderheid over mogelijke risico’s bij het gebruik van nanomaterialen en hoe hiermee om te gaan. Met deze goede stap vooruit verenigen een aantal Europese landen zich om de benodigde testrichtlijnen versneld aan te passen. Dit is een langdurig proces dat naar verwachting een jaar of 5 gaat duren. In de tussentijd dient ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) de Guidance-documenten voor REACH aan te passen, waarbij ECHA nadrukkelijk hulp vraagt aan lidstaten. Deze documenten zullen met name registranten en importeurs van nanomaterialen handvatten moeten geven om op de korte termijn om te kunnen gaan met nieuwe informatievereisten. In deze signaleringsbrief leest u meer over de aandachtspunten bij het maken van deze aanpassingen.

Aanpassing REACH-Bijlagen geeft duidelijkheid over nanomaterialen

Reparatie OECD-testrichtlijnen voor nanomaterialen komt op stoom

Toepassingen met nanomaterialen in de bouw- en sloopsector leiden niet tot extra gezondheidsrisico’s

Vermelding nanomaterialen op etiketten nog niet op orde

Zijn nanomaterialen wel ‘green en clean’ gezien vanuit een duurzaamheidsperspectief?

Zijn nanomaterialen nu wel of niet veilig voor het milieu?

Gezondheidseffecten na inademing van lage concentraties zinkoxidenanodeeltjes