In de incidentie module van SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) surveilleren de deelnemende verpleeghuizen wekelijks de mortaliteit en het nieuwe aantal episodes van infecties wat voorkomt bij de bewoners.  

De infecties die geregistreerd worden zijn:  

  • gastro-enteritis
  • influenza-achtig ziektebeeld
  • lage luchtweginfectie
  • urineweginfectie
  • COVID-19
  • huidinfectie door schimmels
  • sterfgevallen

Op deze pagina vindt u de incidentie van de mortaliteit en de infecties weergegeven in grafieken.

De grafieken worden iedere eerste maandag van de maand bijgewerkt.
Gastro-enteritis, urineweginfecties en huidinfecties veroorzaakt door schimmels

Influenza-achtig ziektebeeld, COVID-19 en lage luchtweginfectie

Mortaliteit en COVID mortaliteit