Mycotoxinen zijn stoffen die door schimmels worden gemaakt om ze te beschermen tegen bacteriën en andere schimmels. Als schimmels landbouwgewassen of -producten besmetten, kunnen deze mycotoxinen in voedsel en diervoeder terecht komen. 

Er bestaan veel verschillende mycotoxinen. Van een groot aantal is niet bekend in welk voedsel ze voorkomen en of ze schadelijk zijn en zo ja, bij welke hoeveelheid. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft daarom op verzoek van de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een overzicht gemaakt met informatie die bekend is over de mogelijke mycotoxinen in de voedsel- en diervoederketens. Dit is beschreven in het RIVM rapport 2019-0223.

Onderstaande tabel toont een overzicht van mycotoxinen die kunnen voorkomen in voedsel en diervoeders op basis van literatuur. Het literatuuronderzoek is uitgevoerd in 2019. De methoden voor het verzamelen van de data en de meest opvallende bevindingen uit de database zijn beschreven in het RIVM rapport 2019-0223

NB: Het RIVM staat niet noodzakelijkerwijs achter conclusies die door anderen dan het RIVM worden getrokken op basis van dit overzicht. 

Literatuuroverzicht mycotoxinen

Mycotoxin Occurrence in raw commodities Occurrence in processed products Levels max (mg/kg) <LOD/LOQ Country of origin Other remarks Method of analysis Reference