Veel mensen weten wel iets over voedselinfecties. Het is echter veel minder bekend met welke eenvoudige maatregelen een voedselinfectie te voorkomen is. In de publiekscommunicatie is dan ook gekozen voor een kernboodschap die aandacht besteedt aan het handelingsperspectief.

De kernboodschap is:

Een voedselinfectie kan braken, diarree en andere klachten veroorzaken. Goede hygiëne voorkomt besmetting en verspreiding. Was bijvoorbeeld uw handen voordat u eten klaarmaakt, en na ieder toiletbezoek. Let ook op het scheiden van bereid en onbereid voedsel. Gekoelde producten moeten na aankoop snel in de koelkast, tot vlak voor gebruik.

Het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) ondersteunt en stroomlijnt de publiekscommunicatie over infectieziekten. Om die reden bieden deze informatiematerialen eenvoudig te downloaden communicatiemateriaal. Zo kan iedereen gebruikmaken van dezelfde, breed gedragen basisinformatie. Met een kleine inspanning zijn tal van communicatiemiddelen op maat samen te stellen.

Het materiaal is zorgvuldig samengesteld op grond van de beschikbare wetenschappelijke inzichten, de wensen van beoogde gebruikers en de behoeften onder het publiek. De basis van de informatie is een lijst met vragen en antwoorden. Deze is samengesteld met medewerking van een multidisciplinaire werkgroep.

Uitgangspunten

De materialen zijn primair gericht op GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-professionals die werken op het gebied van publiekscommunicatie over voedselinfecties: verpleegkundigen, artsen infectieziekten, GVO Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding)’ers, communicatiemedewerkers, etc. Naast de primaire doelgroep staat het andere partijen vrij om gebruik te maken van de middelen, bijvoorbeeld huisartsen, apotheken, gemeenten, organisatoren van evenementen, ondernemers van midden- en kleinbedrijf, etc.
Met behulp van de verschillende elementen kan voorlichtingsmateriaal samengesteld worden voor publieksdoelgroepen en intermediairs in de regio (zie middelenmatrix).  Bij de implementatie is het zinvol om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande samenwerkingsrelaties met intermediairs.

Naast de lijst met vragen en antwoorden treft u  een folder, en een overzicht aan. Een deel van het materiaal is al opgemaakt; u hoeft slechts de adresgegevens en het logo van de eigen organisatie toe te voegen. Met het andere materiaal (platte teksten, illustraties) kunt u eenvoudig zelf een eindproduct samenstellen. Op deze manier maakt u een communicatiepakket naar uw eigen wensen.
GGD’en die geen gebruik willen maken van de opgemaakte middelen, kunnen de losse teksten en beeldmaterialen in een eigen vormgeving en huisstijl gieten. Echter, het gebruik van de aangeboden formats bevordert de consistentie en herkenbaarheid van de publiekscommunicatie over voedselinfecties.

Voorwaarden voor gebruik

Alle producten zijn te gebruiken voor voorlichtingsdoeleinden. Eén van de onderstaande disclaimers moet echter wel vermeld worden. De lange disclaimer heeft de voorkeur. Bovendien moeten de producten integraal gebruikt worden. Aanpassingen zijn alleen toegestaan als daarvoor toestemming is verleend.  

Disclaimer lang

'Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de infectieziektebestrijding in Nederland. Het RIVM besteedt uiterste zorg aan actuele en correcte publieksinformatie. Dit doet het RIVM in nauwe samenwerking met de vakgroep voor Publiekscommunicatie over Infectieziekten, en deskundigen uit diverse organisaties en beroepsgroepen.
Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'
[Logo RIVM toevoegen]

Disclaimer kort

'Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'
[Logo RIVM toevoegen]

Tips en suggesties

De communicatie over voedselinfecties geeft het beste resultaat als u verbindende elementen opneemt in de verschillende uitingen. Op die manier zorgen ze er niet alleen voor dat u verschillende doelgroepen bereikt, er ontstaat ook herkenning en samenhang: 1+1= 3.
De verbindende elementen in deze campagne zijn:

 • De slogan: Wat je moet weten, om veilig te eten!
 • Het beeld van het logobord: illustratie logo in de beeldbank
 • De kernboodschap: zie boven
 • Het beeldmateriaal

Meer informatie

 • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl
 • de GGD in uw regio. Als het adres niet onderaan deze pagina staat, kunt u het vinden via: http://www.ggd.nl
 • het Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl
 • de Voedsel en Waren Autoriteit, ook als een product uit een winkel, snackbar of restaurant de oorzaak lijkt te zijn van een voedselinfectie: www.nvwa.nl
 • het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.minvws.nl
 • het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, voor hygiënemaatregelen op de peuterspeelzaal, kinderopvang en scholen: www.rivm.nl
 • het Nederlands Huisartsen Genootschap: www.nhg.org
 • Wageningen Universiteit: www.wur.nl
 • de website van Kiesbeter: www.kiesbeter.nl