Om nieuwe of opkomende risico’s van bacteriën, virussen en chemische stoffen zo vroeg mogelijk in beeld te brengen, is in 2020 het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid gestart. Het Signaleringsoverleg heeft twee onderdelen:

  • een overleg over microbiologische risico’s (het SO-VM Verkennende Monitoring (Verkennende Monitoring)) en;

  • een overleg over chemische risico’s (het SO-VC Voedingscentrum (Voedingscentrum)).

In beide onderdelen zitten experts op het gebied van voedselveiligheid van verschillende instituten en het bedrijfsleven. Deze experts verzamelen signalen die zij met elkaar bespreken en betekenis geven. Beide onderdelen komen elk kwartaal bijeen.

Naar de pagina Signaleringsoverleg Microbiologische Voedselveiligheid

Naar de pagina Signaleringsoverleg Chemische Voedselveiligheid