In ons waterrijke en dichtbevolkte land wonen en leven we volop met water. Juist dit intensieve gebruik van het water zelf en de omgeving rondom het water legt druk op de waterkwaliteit. De maatschappelijke opgave is dan ook om over voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater te beschikken, nu en in de toekomst. Het RIVM werkt aan onderzoek en advies over waterkwaliteit in relatie tot gezondheid en milieu.

Drinkwater

drinkwater uit kraan

Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo zorgt schoon drinkwater voor een gezond voedingspatroon. In Nederland komt water uit de kraan dat zo schoon is dat u het zonder zorgen kunt drinken. Het RIVM werkt samen met drinkwaterbedrijven en de overheid aan gezond en veilig drinkwater voor iedereen.

Lees meer over Drinkwater

Oppervlaktewater

Nederland heeft een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan oppervlaktewater. Mensen benutten dit oppervlaktewater bijvoorbeeld voor recreatie (zwemwater), als vaarwater, of voor drinkwaterwinning. Daarnaast is oppervlaktewater een belangrijke habitat voor een grote verscheidenheid aan dieren en planten.

Lees meer over Oppervlaktewater

Zwemwater

 Schoon water draagt bij aan een gezond leven en nodigt uit tot meer bewegen. Het RIVM heeft een adviserende rol over zwemwater en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de kwaliteit van zwemwater.

Lees meer over Zwemwater

Grondwater

sloot

Grondwater is water dat in de bodem zit. Het is daar vooral via neerslag in terechtgekomen. Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater. Bovendien is grondwater van grote betekenis voor natuurgebieden en voor een gezond ecosysteem.

Lees meer over Grondwater