Nederland heeft een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan oppervlaktewater. Mensen benutten dit oppervlaktewater bijvoorbeeld voor recreatie (zwemwater), als vaarwater, of voor drinkwaterwinning. Daarnaast is oppervlaktewater een belangrijke habitat voor een grote verscheidenheid aan dieren en planten.

Kwaliteitseisen

De verschillende functies van oppervlaktewater stellen verschillende eisen aan de chemische en ecologische waterkwaliteit. Afvalwater van fabrieken en huishoudens wordt gezuiverd door waterzuiveringsinstallaties, maar kan toch in bepaalde mate het oppervlaktewater bereiken en zo de waterkwaliteit bedreigen. Ook illegaal/verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen kan een bedreiging voor de oppervlaktewaterkwaliteit vormen. Via het onderwerp "Risico's van stoffen" vindt u informatie over de risico’s van chemische stoffen die in het water terecht komen en informatie over kwaliteitseisen, normen, die Nederland vaststelt om de waterkwaliteit te beschermen.

Vervuiling in kaart

Met behulp van modellen, zoals GEOPEARL, berekent en voorspelt het RIVM vervuiling van oppervlakte-, en grondwater door bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen (dierlijk/humaan). Zo heeft het RIVM onlangs een nieuw model ontwikkeld dat de effecten van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen op de planten- en dierenpopulatie in oppervlaktewater kan voorspellen. Rapporten hierover vindt u in de Bibliotheek. Zie ook het onderwerp Bestrijdingsmiddelen.

Maatregelen tegen vervuiling

Verschillende projecten van het RIVM richten zich op het identificeren van maatregelen om vervuiling van oppervlaktewater terug te dringen. Deze projecten staan meestal in relatie tot het implementeren van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Andere informatiebronnen