Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 4 november 2022.

Gesignaleerd - 08/2022

Auteur:  A. Schoffelen

Infectieziekten Bulletin oktober 2022

Situatie gele koorts in Afrika en Zuid-Amerika

In augustus zijn van de WHO World Health Organization (World Health Organization) 2 rapportages verschenen over gele koorts in Afrika en Zuid‐Amerika.

Er is sprake van een toename in 2021 van gelekoortsuitbraken in meerdere landen in Afrika. Transmissie van gele koorts werd op het Afrikaanse continent vastgesteld in 11 landen in West‐ en Centraal‐Afrika. Dit is het hoogste aantal in meer dan 20 jaar dat tegelijkertijd is aangedaan. Daarnaast zijn in maart en april 2022 uitbraken van gele koorts gemeld in respectievelijk de districten Isiolo en Garissa in Kenia en in het Wakiso‐district in Oeganda. Aangezien Garissa voorheen werd beschouwd als laagrisico-transmissiegebied, is door deze uitbraak het hoogrisico-transmissiegebied in Kenia groter geworden.

In Bolivia, Brazilië, Frans‐Guyana, Peru, en Venezuela zijn  tussen juni 2021 en juni 2022 incidenteel patiënten met gele koorts vastgesteld in gebieden met een lage vaccinatiegraad voor gele koorts. Het aantal patiënten bleef in 2021 dalen ten opzichte van de periode 2016‐2018 toen 2 transmissiegolven een sterke stijging van het aantal patiënten veroorzaakten, met name in Brazilië. 
Ondanks het lage aantal patiënten in de afgelopen 2 jaar in Zuid‐Amerika waarschuwt de WHO PAHO voor het grote risico op nieuwe gelekoortsuitbraken door een sterke daling van de vaccinatiegraad. Onder andere de COVID‐19‐pandemie heeft bijgedragen aan deze daling. WHO en UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund (United Nations International Children's Emergency Fund) schatten dat de vaccinatiegraad in 6 van de 13 landen die endemisch zijn voor gele koorts, is gedaald. In 2021 werd de gewenste vaccinatiegraad tegen gele koorts van hoger of gelijk aan 95% niet gehaald in 12 van de 13 endemische landen, en was minder dan 80% in 9 landen.

Vaccinatieprogramma’s tegen gele koorts in transmissiegebieden zijn van belang om toekomstige uitbraken te voorkomen. Aan reizigers naar risicogebieden voor gele koorts wordt aanbevolen vóór hun reis medisch advies in te winnen en zich ten minste 10 dagen voor vertrek te laten vaccineren tegen gele koorts -  tenzij vaccinatie is gecontra‐indiceerd - en antimuggenmaatregelen te nemen. (Bronnen: WHO DON ‐ Kenya, WHO DON – Uganda, Weekly Epidemiological Record WHO, WHO PAHO, LCR Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering))

Auteur

A. Schoffelen, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven

Correspondentie

A. Schoffelen