Infectieziekte
Totaal
week
25- 28
Totaal
week
29- 32
Totaal
week
33- 36
Totaal
t/m week
36; 2022
Totaal
t/m week
36; 2021
 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 1 0 0 1 0
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 59 60 44 454 498
 
Groep B2 
Buiktyfus 2 1 3 89 9
Cholera 0 0 0 1 0
Hepatitis A 8 6 7 56 49
Hepatitis B Acuut 6 2 0 39 41
Hepatitis B Chronisch 56 40 28 450 490
Hepatitis C Acuut 1 0 0 12 14
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) 36 18 12 260 317
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 45 46 22 341 70
Kinkhoest 7 9 3 53 52
Mazelen 0 0 1 1 0
Paratyfus A 0 0 0 1 1
Paratyfus B 1 4 2 14 9
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 65 75 67 378 308
Shigellose 16 49 33 228 135
Voedselinfectie 0 0 2 8 19
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 0 1 0 4 0
Botulisme 0 0 0 1 0
Brucellose 0 0 0 2 2
Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (***) 25 31 40 202 120
Chikungunya (*) 0 0 0 1 0
Dengue (*) 0 0 0 2 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 1 1 3 8 35
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 6 3 1 32 37
Invasieve pneumokokkenziekte (voor kinderen geboren vanaf 2006 en volwassenen van 60 jaar en ouder****) 59 48 42 760 349
Legionellose 60 51 27 365 474
Leptospirose 2 7 11 38 36
Listeriose 6 13 8 67 58
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 4 1
Malaria 11 24 29 136 99
Meningokokkenziekte 6 7 3 49 22
Psittacose 3 2 0 26 43
Q-koorts 1 0 0 6 5
Tetanus 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 1 4
West-Nijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 0 0 0 1 13
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zikavirusinfectie 0 0 0 0 0

 

(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.
(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae ( CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)) ingesteld. 
(****) Vanwege de veranderde meldingsplicht per maart 2021 zijn de getallen niet te vergelijken met die van 2020.
           
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend.  Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging in Osiris-AIZ worden ingevoerd of geaccordeerd  of soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 5 oktober 2022 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.