Infectieziekte
Totaal
week
37- 40
Totaal
week
41- 44
Totaal
week
45- 48
Totaal
t/m week
48; 2022
Totaal
t/m week
48; 2021
 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 2 2 2 7 0
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 1 0 0 1 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 52 47 52 595 634
 
Groep B2 
Buiktyfus 1 0 1 94 12
Cholera 1 0 1 2 0
Hepatitis A 12 5 0 76 71
Hepatitis B Acuut 7 7 3 62 65
Hepatitis B Chronisch 59 37 27 609 682
Hepatitis C Acuut 2 2 0 17 21
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) 26 21 20 342 426
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 22 29 32 440 108
Kinkhoest 10 16 18 99 76
Mazelen 0 1 4 6 0
Paratyfus A 0 2 1 5 3
Paratyfus B 1 4 1 23 12
Paratyfus C 0 0 0 0 1
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 49 32 20 505 457
Shigellose 36 57 16 365 202
Voedselinfectie 0 0 1 10 28
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 1 1 0 6 1
Botulisme 0 0 0 1 0
Brucellose 2 0 0 4 2
Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (***) 47 29 26 319 197
Chikungunya (*) 0 0 0 1 0
Dengue (*) 0 0 0 2 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie   1   11 37
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 8 7 1 50 63
Invasieve pneumokokkenziekte (voor kinderen geboren vanaf 2006 en volwassenen van 60 jaar en ouder****) 116 97 88 1101 611
Legionellose 70 36 13 517 628
Leptospirose 14 8 4 76 53
Listeriose 9 8 4 90 86
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 5 2
Malaria 13 17 11 179 140
Meningokokkenziekte 4 6 3 65 31
Psittacose 5 2 2 42 55
Q-koorts 1 0 0 8 6
Tetanus 0 0 0 2 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 1 5
West-Nilevirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 0 0 0 1 18
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zikavirusinfectie 1 0 0 1 0

 

(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.    
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.    
(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae ( CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)) ingesteld.     
(****) Vanwege de veranderde meldingsplicht per maart 2021 zijn de getallen niet te vergelijken met die van 2020.    
               
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdiensten ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) leidend.  Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 20 december 2022 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.