De meldingen volgens de Wet Publieke Gezondheid tot en met week 40, 2020

Uitgave

Infectieziekten Bulletin: november 2020, jaargang 31, nummer 2

Infectieziekte

Totaal

week

29- 32

Totaal

week

33- 36

Totaal

week

37- 40

Totaal

t/m week

40; 2020

Totaal

t/m week

40; 2019

 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
SARS-CoV-2 (****) 7662 16210 61114 135842 "- "
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 2 0
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 1
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 38 41 49 492 616
 
Groep B2 
Buiktyfus 0 0 0 6 25
Cholera 0 0 0 0 0
Hepatitis A 1 5 1 36 134
Hepatitis B Acuut 2 2 4 59 77
Hepatitis B Chronisch 38 47 21 430 775
Hepatitis C Acuut 2 2 1 15 39
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) 26 17 18 267 542
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 6 5 9 145 258
Kinkhoest 11 4 8 1166 5259
Mazelen 0 0 0 2 80
Paratyfus A 0 0 0 3 7
Paratyfus B 0 0 0 3 21
Paratyfus C 0 0 0 0 5
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 37 55 28 229 395
Shigellose 11 20 6 149 451
Voedselinfectie 1 2 0 7 20
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 0 0 0 63 93
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 0 2 6
Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (***) 7 9 9 121 81
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 0 0 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 3 0 0 13 38
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 4 7 3 35 26
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 2 2 2 26 43
Legionellose 56 45 31 324 464
Leptospirose 5 10 1 39 95
Listeriose 7 8 6 68 100
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 2 4
Malaria 6 2 1 54 142
Meningokokkenziekte 10 4 0 53 126
Psittacose 1 4 1 71 53
Q-koorts 0 1 0 4 11
Tetanus 0 0 0 2 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 0 3
West-Nijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 0 0 0 11 26
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zika 0 0 0 0 0
           

 (*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.
(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)) ingesteld. 
(****) Per 28 januari 2020 is infectie met SARS-CoV-2 meldingsplichtig. In deze tabel staat het aantal gemelde bevestigde patiënten.

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Voor SARS-CoV-2 zijn de meldingen op basis van de publicatiedatum RIVM ingedeeld. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 28 oktober 2020 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen. 

Reactie toevoegen