Wilde knaagdieren kunnen ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën of parasieten bij zich dragen. Mensen kunnen daar ziek van worden. Dit worden zoönosen genoemd. Op deze pagina vind je meer informatie over welke ziektes je kunt krijgen van wilde knaagdieren.

In Nederland leven tientallen soorten wilde knaagdieren. Het is al eeuwen bekend dat mensen en dieren ziek kunnen worden door wilde knaagdieren. In het rapport Emerging Zoonoses (EmZoo) is een lijst opgenomen van 86 infectieziekten die je van dieren kunt krijgen en die mogelijk een bedreiging vormen voor de Nederlandse bevolking. Een aantal van deze infectieziekten kunnen voorkomen bij knaagdieren.

Hoe kun je voorkomen dat je ziek wordt van een wild knaagdier?

  • Voorkom wilde knaagdieren in en om het huis
  • Zorg dat je niet direct in contact komt met levende en dode wilde knaagdieren en hun urine, ontlasting en speeksel.
  • Draag bij voorkeur handschoenen bij het aanraken van (dode) knaagdieren of mogelijk besmette materialen.
  • Moet een afgesloten ruimte worden schoongemaakt waar mogelijk ontlasting van wilde knaagdieren ligt? Maak deze ruimte dan eerst nat schoon. Door vegen of stofzuigen kunnen mogelijke ziektekiemen in de lucht komen en worden ingeademd.
  • Was de handen met water en zeep na contact met dieren, aarde of oppervlakte water.
  • Zwem alleen in officiële zwemwateren en probeer geen water binnen te krijgen.

Mensen die beroepsmatig in contact komen met wilde knaagdieren, bijvoorbeeld dierplaagbeheersers of muskusrattenbestrijders, zijn een risicogroep voor infecties met zoönosen. Kom je beroepsmatig in contact met wilde knaagdieren? Neem dan extra beschermende en hygiënische maatregelen tijdens je werk.