Wilde knaagdieren kunnen ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën of parasieten bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden. Dit worden zoönosen genoemd. Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over de zoönotische ziekteverwekkers die bij wilde knaagdieren zijn beschreven en over het onderzoek dat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij wilde knaagdieren doet.

Wilde knaagdieren en zoönosen

In Nederland leven tientallen soorten wilde knaagdieren. Wilde knaagdieren zijn al sinds eeuwen bekend als een mogelijke bron voor infectieziekten bij mens en dier. In het rapport Emerging Zoonoses (EmZooEmerging Zoonoses) is een lijst opgenomen van 86 zoönotische ziekteverwekkers, die mogelijk een bedreiging vormen voor Nederland. Van de achttien hoogst genoteerde ziekteverwekkers in deze lijst kunnen er zes voorkomen in knaagdieren.

Op deze pagina worden onder 'Ziekteverwekkers' enkele zoönotische ziekteverwekkers beschreven die bij wilde knaagdieren kunnen voorkomen. Enkele ziekteverwekkers komen in Nederland voor, andere ziekteverwekkers zijn van belang voor Nederland omdat ze bijvoorbeeld in buurlanden voorkomen. Deze lijst is niet volledig en kan veranderen in de toekomst. Bijvoorbeeld omdat nieuwe ziekteverwekkers vanuit het buitenland zich hier kunnen vestigen en uitbreiden in de populatie wilde knaagdieren.