Welke ziektes kun je krijgen van een tam knaagdier of konijn?

Hoe krijg je de ziekte?
Deze ziekte krijg je door een beet van een teek. De bacterie komt in de witte bloedcellen terecht.

Welke klachten krijg je?
Je krijgt griepachtige klachten met koorts en soms hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn en vermoeidheid.

Wat moet je doen?
Ga naar de huisarts voor behandeling. Check jezelf altijd op teken na bezoek in de natuur.

Meer informatie over anaplasmose bij mensen lees je hier.

Cowpox wordt veroorzaakt door het Cowpox-virus (CPXVcowpox virus cowpox virus ). Wilde knaagdieren als rosse woelmuizen, bosmuizen en aardmuizen dragen het virus bij zich, maar worden er niet ziek van. Het virus kan door deze knaagdieren doorgegeven worden aan andere dieren zoals koeien of katten. Ook de mens kan besmet worden door direct contact met een geïnfecteerd knaagdier zoals een wilde rat of muis.

In 2002 is een 14-jarig meisje in Nederland besmet geraakt met koepokken nadat ze een zieke wilde rat verzorgd had. De meeste besmettingen bij mensen worden echter veroorzaakt door contact met andere geïnfecteerde dieren zoals katten en koeien. Een besmetting bij de mens is zeldzaam en veroorzaakt meestal plaatselijke huidafwijkingen.

Meer informatie over cowpox (koepokken) (Engels)

Hoe krijg je de ziekte?
Via de lucht kan je stofdeeltjes inademen waarin opgedroogde urine, ontlasting en speeksel van ratten en muizen zitten. Het virus kan hierin een tijd overleven. Er zijn verschillende soorten hantavirussen.

Welke klachten krijg je?
De infectie verloopt meestal mild. Er ontstaan vooral griepachtige klachten: hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, koorts en spierpijn.

Wat moet je doen?
Ga naar de huisarts bij klachten. Vermijd het contact met muizen en ratten. Neem juiste hygiëne maatregelen bij het verschonen van de dierverblijven

Meer informatie over hantavirus bij mensen lees je hier.

Hoe krijg je de ziekte?
Er zijn verschillende soorten leptospiren (bacterie), waaronder de ziekte van Weil. Deze ziekte kan je krijgen door te zwemmen in water waar ratten zitten. De bacterie zit in de urine van ratten.

Welke klachten krijg je?
De klachten variëren van niet ernstig tot ernstig. Soms zijn er helemaal geen klachten. Je kan bijvoorbeeld koorts, spierpijn, hoofdpijn of diarree krijgen. Ernstige klachten zijn een vergrote lever en nier, en geelzucht. Vooral de combinatie van verschillende klachten duidt op leptospirose.

Wat moet je doen?
Ga naar de huisarts bij klachten.

Meer informatie over leptospirose bij mensen lees je hier en meer informatie over leptospirose bij dieren lees je hier

Hoe krijg je de ziekte?
Deze besmettelijke huidziekte krijg je door de schurftmijt. Er zijn verschillende soorten die bij mensen en dieren kunnen voorkomen.

Welke klachten krijg je?
Vooral de toenemende jeuk is de meest voorkomende klacht. Er ontstaan blaasjes en rode bultjes tussen de vingers, polsen en voeten.

Wat moet je doen?
Ga naar de huisarts bij klachten. Behandeling van de schurftmijt is noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen.

Meer informatie over schurft bij mensen vind je hier.

Hoe krijg je de ziekte?
Deze schimmel kan direct via de huid van het dier worden overgedragen naar de mens, maar ook via paardendekens, zadels en kleding.

Welke klachten krijg je?
De schimmelinfectie dringt in de huid en vormt daar roodgekleurde ringen met iets verheven rand. De plekken gaan vanzelf weer weg maar dat kan lang duren.

Wat moet je doen?
Ga naar de huisarts bij klachten.

Meer informatie over ringworm bij mensen lees je hier en meer informatie over ringworm bij dieren lees je hier.

Salmonellose

Hoe krijg je de ziekte?
De salmonellabacterie komt veel voor bij koeien, schapen, geiten, paarden en varkens en ook in dierlijke levensmiddelen, zoals vlees, eieren of zuivel.  De meeste mensen raken besmet met de bacterie door het eten van niet of onvoldoende verhitte producten. Ook huisdieren als honden en katten kunnen deze bacterie bij zich dragen. Daarmee kunnen ze bij mensen darminfecties veroorzaken.

Welke klachten krijg je?
De meest voorkomende klachten zijn buikkrampen, misselijkheid, braken en diarree.

Wat moet je doen?
Ga naar de huisarts bij klachten. Neem de juiste hygiënemaatregelen bij voedselbereiding.

Meer informatie over salmonellose bij mensen lees je hier en meer informatie over salmonellose bij dieren lees je hier.

Er zijn vele soorten chlamydia die bij verschillende dieren voorkomen. Hieronder wordt de chlamydia psitacci, ook wel papegaaienziekte genoemd, uitgelegd.

Bron: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/chlamydia-pneumoniae

Hoe krijg je de ziekte?
De papegaaienziekte kan je krijgen door het inademen van opgedroogd oogvocht, snot of uitwerpselen van vogels, die deze bacterie bij zich dragen.

Welke klachten krijg je?
De klachten kunnen heel uiteenlopend zijn. Van geen klachten, tot griepachtige klachten of zelfs longontsteking of bloedvergiftiging.

Wat moet je doen?
Ga naar de huisarts bij klachten. Voorkom besmetting door het dragen van handschoenen, mond-neusmasker en beschermende kleding bij verzorging van vogels.

Meer informatie over papegaaienziekte bij mensen lees je hier en meer informatie over chlamydiose bij dieren lees je hier.