Steeds meer organisaties binnen en buiten de zorg vinden het belangrijk om vanuit een breed perspectief naar gezondheid te kijken. Het RIVM onderzoekt de komende jaren hoe deze organisaties invulling geven aan het werken met een breed gezondheidsconcept, zoals Positieve Gezondheid of ‘Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’ en welke geleerde lessen er zijn. Daarnaast draagt het RIVM bij aan discussies over het meten van wat met het werken met een breed gezondheidsconcept bereikt wordt.

Het RIVM onderzoekt de wensen en voorkeuren van patiënten voor zorg en ondersteuning die zij nodig hebben, bijvoorbeeld bij ouderen. Hierbij worden focusgroepgesprekken gehouden en interviews met ouderen en hun naasten.

Ook onderzoekt het RIVM welke prikkels mensen kunnen stimuleren om een gezonde(re) keuze te maken. Wat zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen meer gaan bewegen of gezonder gaan eten? Daarbij onderzoekt RIVM welke afwegingen mensen maken om bepaalde dingen wel of juist niet te doen, en welke kosten daarbij komen kijken. 

Het RIVM houdt zich ook steeds vaker bezig met burgerparticipatie: hoe kunnen burgers betrokken worden bij de organisatie van zorg? Daarnaast geeft het RIVM ook informatie over Gezondheidstesten, voornamelijk over thuistests.