Doetinchem Cohort Studie

Al 30 jaar (sinds 1987) wordt de gezondheid van een groep willekeurig gekozen volwassen Nederlanders uit Doetinchem van oorspronkelijk tussen 20-60 jaar bijgehouden. Dit levert een schat aan informatie van vier generaties op: 20-29, 30-39, 40-49 en 50-60 jarigen. De naam van deze studie is: de Doetinchem Cohort Studie. Elke 5 jaar worden de gezondheid en leefgewoonten van de deelnemers onderzocht bij de plaatselijke GGD.

Doel en inhoud

Het doel van de Doetinchem Cohort Studie is inzicht geven in ontwikkelingen in leefstijl en gezondheidsproblemen. Zo komt er steeds meer kennis over waarom sommige mensen zonder veel problemen ouder worden, terwijl anderen al op vroege leeftijd gezondheidsproblemen krijgen. De studie verzamelt gegevens over:

  • Leefgewoonten: bewegen, voeding, roken, alcoholconsumptie;
  • Biologische factoren: bloeddruk, cholesterol, (over)gewicht;
  • Verschillende specifieke ziekten: hart- en vaatziekten, astma, COPD, diabetes, kanker, migraine, klachten van het bewegingsapparaat;
  • Kwaliteit van leven: cognitief functioneren, maatschappelijke participatie, psychosociale aspecten van gezondheid.

Door deze gezondheidsfactoren en de ontwikkelingen daarin in kaart te brengen, wordt kennis verkregen die de basis vormt voor onderzoek en adviezen op het terrein van het volksgezondheidsbeleid

Home / Onderwerpen / D / Doetinchem Cohort Studie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu